Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm B

Loài Người Không Ðược Phân Ly

(St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-6)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 27 thường niên...

Lời Chúa hôm nay nói đến tính bất khả phân ly giữa vợ chồng, vì "việc gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly". Vợ chồng đã được Chúa kết hợp thì suốt đời phải chung sống với nhau, như Ðức Giêsu luôn liên kết với Hội Thánh Người.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho các cặp vợ chồng sống hòa thuận yêu thương nhau luôn, như Chúa Giêsu thương yêu gắn bó với Hội Thánh.

- Dẫn vào bài đọc 1: St 2,18-24

Chúa dựng nên người nữ, cho kết hợp với người nam thành vợ chồng. Cả hai trở nên một xương một thịt, không thể tách lìa nhau. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 2,9-11

Chúa Giêsu yêu thương chúng ta đến nỗi đã chịu chết chuộc tội chúng ta. Người nêu gương cho hôn nhân gia đình thương yêu gắn bó với nhau đến chết. Ðó là nội dung đoạn thư hôm nay.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 10,2-16

Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu xác quyết vợ chồng không thể ly dị nhau, vì cả hai là một xương một thịt Thiên Chúa đã kết hợp ngay từ đầu.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ và đã thiết lập hôn nhân gia đình. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Gia đình là nền tảng của xã hội và Giáo Hội. Xin cho các gia đình luôn liên kết trong tình yêu, để đem lại an vui hạnh phúc cho mọi thành viên trong gia đình.

2. Ngày nay đời sống hôn nhân gia đình đang khủng hoảng trầm trọng. Xin cho các gia đình công giáo biết tuân giữ luật đơn hôn và vĩnh hôn của Chúa.

Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Xin cho các bậc cha mẹ luôn nêu gương lành và dạy bảo con cái sống tốt đẹp.

4. Gia đình là Hội Thánh tại gia. Xin cho các gia đình trong cộng đoàn chúng ta sống đạo đức thánh thiện, nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã phán: Ðiều gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly". Xin thương giúp các gia đình luôn giữ đúng Lời Chúa dạy.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page