Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm B

Sống Bác Ái Và Làm Gương Tốt

(Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-47)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 26 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta sống bác ái yêu thương, luôn nghĩ tốt làm gương tốt cho nhau. Chúa Giêsu muốn môn đệ người tránh thói hẹp hòi phe nhóm, đặc quyền đặc lợi, phải có tinh thần cởi mở, bác ái và nêu gương lành cho mọi người.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta nhiệt thành thực hiện các điều Chúa dạy hôm nay.

- Dẫn vào bài đọc 1: Ds 11,25-29

Ông Giosuê ganh tức khi nghe các kỳ lão nói tiên tri, nhưng ông Môisen bảo: Ai làm được điều lành việc tốt đều do Chúa Thánh Thần ban, không được ngăn cấm họ. Ðó là nội dung bài học sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Gr 5,1-6

Thánh Giacôbê lên án gắt gao kẻ giàu mà bất nhân ác đức, sống xa hoa trụy lạc, bóc lột nhân công, giết hại người công chính. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 9,38-43

Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta sống thương yêu hợp tác với mọi người, không nên chia rẻ bè phái, luôn làm gương tốt cho nhau, tránh mọi nguyên cớ gây tội lỗi cho mình và người khác.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta thương yêu cộng tác với nhau làm lành lánh dữ. Chúng ta nhiệt tâm thực hành lời Chúa và thành khẩn kêu xin.

1. Hội thánh có sứ mạng dạy bảo mọi người sống bác ái yêu thương, sẵn sàng cộng tác làm lành lánh dữ. Xin cho Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng Chúa phú giao.

2. Con người ngày càng ích kỷ, hẹp hòi, ganh ghét chia rẻ nhau, gây bao đau thương tang tóc cho đồng loại. Xin cho mọi người biết thương yêu thông cảm, đoàn kết với nhau.

3. Tai hại hơn cả là nhiều người gây gương mù gương xấu cho kẻ khác, nhứt là cho giới trẻ. Xin cho các Kitô hữu sống đạo đức lương thiện, nêu gương lành gương tốt cho mọi người.

4. Người giàu có khó vào thiên đàng, nhứt là những kẻ làm giàu do bất công bóc lột. Xin cho các tín hữu cộng đoàn chúng ta biết thương yêu giúp đỡ mọi người, đặc biệt những người nghèo khó bất hạnh.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con sống quảng đại, sẵn sàng cộng tác với mọi người, luôn làm gương tốt cho nhau.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page