Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm B

Người Lớn Hơn Hết

(Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 25 thường niên...

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta noi gương Chúa Giêsu, sống khiêm tốn và hy sinh phục vụ mọi người, nhứt là những kẻ bé mọn nghèo khổ.

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa mà sẵn lòng chịu chết khổ giá, và Thiên Chúa toàn năng đã cho Người sống lại để cứu rỗi loài người, nêu gương khiêm nhường và hy sinh phục vụ cho chúng ta.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết sống khiêm tốn và hy sinh phục vụ theo gương Chúa Kitô.

- Dẫn vào bài đọc 1: Kn 2,12.17-20

Kẻ gian ác tìm cách giết hại người công chính. Những người này một mực tin tưởng Chúa, nên được Chúa thương che chở. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Gc 3,16-4,3

Ở đâu có tranh chấp ghen tương, ở đó có mọi thứ xấu xa. Còn đức khôn ngoan Chúa ban giúp con người sống hiền lành chính trực, an hòa hạnh phúc. Ðó là ý nghĩa đoạn thư hôm nay.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 9,30-37

Chúa Giêsu cho các tông đồ biết sự thương khó của Người. Nhưng các ông lại tranh nhau làm lớn, nên Người bảo: "Ai muốn làm lớn thì phải là người rốt hết, và làm tôi tớ phục vụ mọi người". Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu đến thế gian không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và chịu chết cứu rỗi mọi người. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh thay mặt Chúa Giêsu phục vụ con người và đem ơn cứu rỗi đến cho mọi người. Xin cho các thành phần Hội Thánh nhiệt tâm chu toàn trách nhiệm của mình.

2. Con người thich được phục vụ hơn là hy sinh phục vụ. Xin cho mọi người thương yêu phục vụ nhau, nhứt là những người lầm than khốn khổ hồn xác.

3. "Ðâu có ghen tương tranh chấp, đấy có xáo trộn và mọi thứ xấu xa". Xin cho các Kitô hữu biết lánh xa các thói xấu đó, sống thuận hòa yêu thương nhau.

4. "Ai muốn làm lớn, thì phải làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Xin cho cộng đoàn chúng ta biết sống khiêm nhượng, hy sinh phục vụ mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh chịu chết và sống lại chuộc tội mọi người. Xin cho chúng con được tham dự vào sự thương khó Chúa, bằng đời sống khiêm tốn và phục anh chị em chúng con. 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page