Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm B

Chúa Ưu Tiên Thương Giúp Kẻ Bất Hạnh

(Is 35,4-7; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 23 thường niên...

Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ: Chúa yêu thương chúng ta, đặc biệt Người thương những kẻ nghèo khổ bệnh tật. Ðời sống con người đầy dẫy gian khổ, bệnh tật: bệnh tật thể xác, nhứt là bệnh tật linh hồn là tội lỗi. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, sai Con Một Người đến cứu giúp hồn xác chúng ta.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta khiêm tốn nhìn nhận thân phận tật nguyền tội lỗi của chúng ta, để được Chúa thương cứu giúp.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 35,4-7

Dân Israel đang bị lưu đày khổ sở, Chúa sai ngôn sứ Isaia loan báo Người sẽ thương giải thoát họ, cứu giúp họ. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Gc 2,1-5

Trong đoạn thư sau đây, thánh Giacôbê tông đồ kêu gọi chúng ta sống theo gương Chúa Cứu Thế, ưu tiên thương giúp người nghèo khổ bệnh tật hồn xác.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 7,31-37

Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa người câm điếc cách đặc biệt, khiến mọi người kinh ngạc và ca tụng Người luôn thương giúp kẻ khốn khổ tật nguyền.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Thiên Chúa thương giúp hồn xác mọi người, nhất là những người nghèo khổ bệnh tật. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh thay mặt Chúa ở trần gian. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh biết noi gương Chúa, thương yêu giúp đỡ mọi người, nhất là những người nghèo khổ bệnh tật phần hồn phần xác.

2. "Các con là môn đệ Thầy, nếu các con thương yêu nhau". Xin cho các Kitô hữu nhiệt tình thương giúp tha nhân, để mọi người nhận ra tình thương vô biên của Chúa.

3. Câm điếc thiêng liêng còn nguy hại hơn câm điếc thể xác. Xin Chúa thương cứu chữa các tín hữu khỏi câm điếc thiêng liêng, để họ có thể nghe Lời Chúa và ca tụng tình thương của Chúa.

4. "Chúa Giêsu làm việc gì cũng tốt đẹp". Xin cho cộng đoàn chúng ta biết noi gương Chúa: làm việc lành điều tốt hằng ngày, để mọi người nhận biết Cha trên trời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn thương giúp kẻ nghèo khổ bệnh tật. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sẵn lòng thương giúp anh chị em tật nguyền khốn khổ phần hồn phần xác.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page