Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm B

Thờ Chúa Ðích Thực Và Sống Trong Sạch

(Ðnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21-22.27; Mc 7,14-15,21-23)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 22 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta biết thế nào là tôn thờ Chúa đích thực và sống trong sạch.

Người biệt phái và kinh sư chỉ giữ thanh sạch và tôn thờ Chúa bề ngoài như ngôn sứ Isaia nói: "Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta". Nhưng Thiên Chúa không chấp nhận hình thức bề ngoài. Ngườii muốn lòng chân thành của chúng ta.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn sống thanh sạch trong tư tưởng lời nói việc làm, để tôn thờ Chúa chân thật trong lòng.

- Dẫn vào bài đọc 1: Ðnl 4,1-2.6-8

Chúa luôn sống gần gũi với dân Người, và ban lề luật cho họ tuân giữ, để được nên khôn ngoan chính trực. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Gc 1,17-18,21-22.27

Trong đoạn thư sau đây, thánh Giacôbê khuyên bảo chúng ta khiêm tốn nhận Lời Chúa và đem ra thực hành, để Lời Chúa nên nguồn sống và ơn cứu rỗi cho chúng ta.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 7,1-8.14-15.21-23

Nghe các kinh sư và Biệt Phái giả hình phê bình các môn đệ dùng bữa mà không rửa tay, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết: chính những gì từ trong con người chúng ta xuất ra mới làm cho chúng ta ra ô uế, như tà dâm, trộm cắp. Ðó là nội dung Tin Mừng sau đây.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa dạy các Kitô hữu tuân giữ luật Chúa, để làm đẹp lòng Chúa. Với lòng yêu mến luật Chúa, chúng ta thành khẩn kêu xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng khuyên bảo con cái tuân giữ luật Chúa. Xin cho các Vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng và gương sáng đời sống của mình.

2. "Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ giới răn Thầy". Xin cho các Kitô hữu biết biểu lộ tình thương Chúa, bằng cách tuân giữ luật Chúa cách trọn hảo.

3. Nhiều người cho rằng luật Chúa là gánh nặng và làm mất tự do. Xin cho họ hiểu luật Chúa sẽ êm ái, gánh Chúa sẽ nhẹ nhàng khi họ thật lòng mến Chúa.

4. Tất cả luật Chúa chỉ tóm lại có "mến Chúa yêu người". Xin cho các tín hữu cộng đoàn chúng ta kính mến Chúa hết lòng, và yêu thương mọi người như Chúa thương.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương ban lề luật cho chúng con tuân giữ, để được sống thanh sạch đẹp lòng Chúa. Chúng con chân thành cảm tạ Chúa. Xin ban ơn giúp sức chúng con trung thành tuân giữ luật Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page