Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm B

Quyết Ði Theo Chúa

(Gs 24,1-2.15-17.18; Ep 5,21-32; Ga 6,54.60-69)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 21 thường niên...

Lời Chúa hôm nay chất vấn chúng ta: chúng ta chọn Chúa theo Chúa hay bỏ Chúa như một số tín hữu và số môn đệ trong Tin Mừng hôm nay.

Chúng ta cần noi gương thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, bỏ Thầy con biết theo ai? Chỉ có Thầy mới có Lời ban sự sống đời đời".

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn tin theo Chúa, phụng sự Chúa, để được sống muôn đời.

- Dẫn vào bài đọc 1: Gs 24,1-2.15-17.18

Ông Giosuê thấy dân Chúa thờ tà thần thì hỏi họ có bỏ Chúa là Thiên Chúa và là Ðấng Cứu Tinh của họ không?... Họ trả lời bỏ tà thần và tin Chúa theo Chúa. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Ep 5,21-32

Thánh Phaolô dạy người vợ phải phục tùng chồng như Hội Thánh tùng phục Chúa Kitô; và người chồng phải yêu thương vợ như Chúa Kitô thương yêu và hy sinh vì Hội Thánh. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 6,54.60-69

Sau khi nghe Chúa Giêsu giảng về phép Thánh Thể, nhiều môn đệ cho là chói tai nên bỏ đi. Nhưng thánh Phêrô thay mặt các tông đồ tuyên bố: "Thưa thầy, chúng con quyết theo Thầy, vì chỉ Thầy mới có Lời ban sự sống đời đời..."

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống và là Lời Ban Sự Sống. Chúng ta hết lòng tin kính và tha thiết cầu xin:

1. Nhờ ăn bánh manna mà dân Do Thái đã đi đến đất Chúa hứa. Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết siêng năng rước Mình Máu Chúa Giêsu, để được về Quê Trời hưởng phước muôn đời.

2. "Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống đời đời". Xin cho các Kitô hữu tin thật Mình Máu Thánh Chúa Giêsu là thần lương nuôi sống muôn đời.

3. "Lời Thầy là Thần Khí và là sự sống". Xin cho mọi người biết mến mộ, học hỏi và sống Lời Chúa hằng ngày, để Lời Chúa nên Ánh Sáng dẫn vào chốn trường sinh.

4. "Bỏ Thầy thì chúng con biết theo ai?" Xin cho cộng đoàn chúng ta trung thành bền đỗ theo Chúa, bất chấp mọi khó khăn trở ngại ở đời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống và là Ðấng có lời ban phúc trường sinh, xin cho chúng con trung thành tin theo Chúa suốt đời.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page