Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 20 Thường Niên Năm B

Thịt Máu Chúa Giêsu Nuôi Sống Muôn Dân

(Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 20 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ: Mình Máu Thánh Chúa Giêsu là thần lương nuôi sống linh hồn chúng ta, cho chúng ta sống muôn đời.

Thời nào và ở đâu con người cũng muốn trường sinh bất tử, muốn sống mãi không bao giờ chết. Nhưng làm sao được sống mãi như thế? Chúa Giêsu trả lời cho chúng ta: "Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống muôn đời".

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ và dọn mình xứng đáng rước Mình Máu Thánh Chúa, để được sống muôn đời.

- Dẫn vào bài đọc 1: Cn 9,1-6

Thiên Chúa là Ðấng khôn ngoan kêu gọi chúng ta từ bỏ nếp sống phàm trần, đến ăn uống Mình Máu Thánh Chúa Giêsu để được sống. Ðó là ý nghĩa đoạn sách châm ngôn sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Ep 5,15-20

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên chúng ta sống khôn ngoan, không theo thú vui xác thịt, một phải luôn cảm tạ Chúa, vì mọi ơn lành Người thương ban cho chúng ta.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 6,51-58

Chúa Giêsu tuyên bố: Người là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Thịt và uống Máu Người thì được sống đời đời. Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu lấy Thịt Máu Người nuôi chúng ta sống đời đời, chúng ta hết lòng cám ơn Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. "Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống muôn đời". Xin cho mọi thành phần dân Chúa dọn mình xứng đáng rước Chúa hằng ngày, để được sống muôn đời.

2. "Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì sống mãi trong Tôi". Xin cho các tín hữu Chúa siêng năng tham dự Thánh Lễ và rước Chúa, để luôn được sống kết hợp với Chúa.

3. Thánh Thể là Bí Tích Hiệp Nhất. Xin cho các Kitô hữu biết sống hiệp nhất với nhau, nhờ thông hiệp vào Mình Máu Thánh Chúa Kitô.

4. Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu. Xin cho giáo hữu chúng ta thương yêu nhau, khi cùng nhau chia sẻ một tấm bánh là Chúa Giêsu.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương lấy Thịt Máu Thánh Chúa làm thần lương bổ dưỡng chúng con. Xin cho chúng con biết quý trọng của ăn thiêng liêng Chúa ban, và siêng năng dọn mình rước Chúa, để được kết hợp với Chúa và sống muôn đời.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page