Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm B

Chúa Giêsu Là Bánh Từ Trời Xuống

(1V 19,4-8; Ep 4,30-5,2; Ga 6,41-51)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 19 thường niên...

Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ sự sống đời đời sau cuộc sống tạm này.

Ai trong chúng ta cũng muốn sống muôn đời. Nhưng phải làm sao và nhờ ai?... Chỉ có Thiên Chúa là Ðấng Hằng Sống mới có sự sống muôn đời. Muốn được sống vĩnh cửu, chúng ta phải nhờ Ðức Giêsu là Con yêu dấu của Người, phải lãnh nhận Mình Máu Thánh Người là Bánh ban sự sống muôn đời.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta hết lòng tin kính Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, nuôi dưỡng chúng ta sống muôn đời.

- Dẫn vào bài đọc 1: 1V 19,4-8

Bài đọc sau đây thuật lại Thiên Chúa ban lương thực cho ngôn sứ Êlia ăn, để đủ sức đi đến núi Hô-rép. Người cũng thương ban thần lương cho chúng ta trên đường về Quê Trời.

- Dẫn vào bài đọc 2: Ep 4,30-5,2

Là con cái Chúa, chúng ta phải nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, sống bác ái yêu thương, tránh mọi hành vi gian ác. Ðó là lời Thánh Phaolô khuyên bảo chúng ta sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 6,41-51

Chúa Giêsu tuyên bố Người là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, nhưng người Do Thái không tin, nên Người cho biết Người với Chúa Cha là một. Ðó là lời Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì được sống muôn đời. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng nuôi dân Chúa bằng Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa Giêsu. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng Chúa phú giao.

2. Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu. Xin cho các Kitô hữu mỗi khi rước Chúa, biết sống trọn tình mến Chúa và thương giúp mọi người.

3. Thánh Thể cũng là Bí Tích Hiệp Nhất. Xin cho những ai đang sống bất hòa bất thuận, nhận được nguồn mạch tha thứ thương yêu nơi Thánh Thể Chúa.

4. Chúa Giêsu là "Bánh Hằng Sống từ trời xuống". Xin cho cộng đoàn chúng ta siêng năng dự lễ rước Chúa, để được sống hạnh phúc muôn đời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương ban Mình Máu Thánh Chúa nuôi dưỡng chúng con. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con biết lo dọn mình rước Chúa luôn.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page