Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm B

Chúa Giêsu Là Bánh Trường Sinh

(Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 18 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ toàn bộ cuộc đời Chúa Giêsu trên thế gian.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta biết: Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống, nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng chúng ta.

Xưa Chúa đã ban bánh manna cho dân Chúa ăn, để đi về đến đất Chúa hứa. Nay Chúa Giêsu lấy Thịt Máu Thánh Người nuôi dưỡng chúng ta, giúp chúng ta thắng moi gian lao thử thách, đi về đến Quê hương thật hưởng phúc muôn đời.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta khát khao của ăn thiêng liêng Chúa ban, và luôn dọn mình xứng đáng rước Chúa mỗi khi tham dự thánh lễ.

- Dẫn vào bài đọc 1: Xh 16,2-4.12-15

Trên đường về đất hứa, dân Chúa đói khát kêu than nên Chúa ban bánh manna và chim cút cho họ ăn. Ðó là ý nghĩa của đoạn sách Xuất Hành sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Ep 4,17.20-24

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên các tín hữu nghe Lời Chúa Giêsu: cởi bỏ con người cũ tội lỗi, sống nên người mới đạo đức thánh thiện theo hình ảnh Thiên Chúa.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 6,24-35

Dân chúng được Chúa Giêsu cho ăn no nê, nên luôn đi tìm Chúa. Người khuyên họ hãy lo tìm "lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh" là chính Người, là Mình Máu Thánh Người. Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống. Ai ăn Bánh này sẽ sống muôn đời. Chúng ta tin tưởng cảm tạ Chúa và khẩn khoản nài xin.

1. Mình Máu Thánh Chúa Giêsu là sức mạnh và là nguồn sống cho dân Chúa trên đường về Quê Trời. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh tin tưởng chạy đến nguồn trợ lực cần thiết này hằng ngày.

2. Nhiều Kitô hữu chểnh mãng tham dự Thánh Lễ và rước Chúa. Xin cho họ biết chính Chúa Kitô là nguồn sống đích thực trường tồn của mọi người.

3. Chúa Giêsu bảo: "Việc Thiên Chúa muốn cho anh em làm là tin vào Ðấng Người sai đến". Xin cho mọi người tin thật Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế duy nhất của nhân loại.

4. Thánh Giacôbê xác quyết: Ðức tin không việc làm là đức tin chết". Xin cho các tín hữu cộng đoàn chúng ta biết sống đức tin bằng việc làm cụ thể, là siêng năng dự lễ rước Chúa và thương yêu giúp đỡ mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống muôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho chúng con hết lòng tin kính Chúa, siêng năng dự lễ rước Chúa để được sống hạnh phúc muôn đời.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page