Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm B

Chúa Dưỡng Nuôi Hồn Xác Loài Người

(2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 17 thường niên...

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rõ Chúa thương chúng ta, nuôi dưỡng hồn xác chúng ta, qua việc ngôn sứ Êlisê phân phát của ăn cho dân chúng đói khát, qua phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều cho năm ngàn người ăn no. Việc nuôi dưỡng phần xác đó ám chỉ Bí Tích ThánhThể Chúa Giêsu lập, để lấy Mình Máu Thánh Người bổ dưỡng linh hồn mọi người.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết đến với Chúa hằng ngày, để Người ban cho chúng ta lương thực đời này và sự sống muôn đời ngày sau.

- Dẫn vào bài đọc 1: 2V 4,42-44

Với 20 chiếc bánh, ngôn sứ Êlisê làm cho 100 người ăn no. Việc đó báo trước Chúa hóa bánh ra nhiều và Thánh Thể Chúa nuôi hồn xác loài người. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Ep 4,1-6

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên các tín hữu sống khiêm nhượng, hiền lành, thuận hòa, thương yêu nhau, để được hiệp nhất trong Chúa là Cha chung mọi người. Vì chỉ có một Chúa, một đức tin, một niềm hy vọng.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 6,1-15

Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu dùng năm chiếc bánh và hai con cá của một em bé, hóa ra nhiều cho năm ngàn người ăn no. Chúa muốn chúng ta cộng tác với Người nuôi sống anh chị em chúng ta, và báo trước Chúa lập Bí Tích Thánh Thể nuôi linh hồn chúng ta.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Thiên Chúa thương loài người, nuôi dưỡng hồn xác mọi người. Chúng ta hết lòng cảm ơn Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội thánh có sứ mạng thay thế Chúa Giêsu nuôi dưỡng hồn xác loài người. Xin cho mọi thành viên Hội Thánh nhiệt tâm hoàn thành sứ mạng, bằng rao giảng Lời Chúa và việc bác ái hằng ngày.

2. Trên thế giới hiện nay, nhiều người chết vì đói khát bệnh tật. Xin cho những người giàu có biết quảng đại hy sinh, thương yêu giúp đỡ những anh chị em bất hạnh nầy.

3. Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu sống khiêm tốn, hòa thuận, thương yêu, hiệp nhất với nhau. Xin cho các Kitô hữu luôn sống thuận hòa đoàn kết với nhau trong Chúa, để được làm con một Cha trên trời.

4. Chúa Giêsu dùng năm chiếc bánh và hai con cá của em bé, biến ra nhiều để nuôi dân chúng. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết cộng tác với Chúa, chia cơm sẻ bánh cho anh chị em nghèo khổ xung quanh chúng ta.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa hóa bánh ra nhiều và lấy Thịt Máu Chúa nuôi dưỡng hồn xác chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con biết chia cơm sẻ bánh với anh chị em nghèo khó, và siêng năng rước Chúa để được sống muôn đời.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page