Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm B

Thiên Chúa Thương Loài Người

(Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 16 thường niên...

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rõ Thiên Chúa thương yêu chúng ta, cho Con Một Người chăm sóc chúng ta, chịu chết chuộc tội chúng ta.

Thật vậy, nhờ sự chết và sống lại của Ðức Kitô, chúng ta được tha thứ tội lỗi, được làm hòa lại với Thiên Chúa, được sum họp trong đại gia đình Giáo Hội, được hưởng an vui hạnh phúc muôn đời.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết đáp lại tình thương bao la của Chúa, bằng đời sống tận tâm mến Chúa yêu người, và sẵn sàng vâng lời các Vị Ðại Diện Chúa ở trần gian.

- Dẫn vào bài đọc 1: Gr 23,1-6

Thiên Chúa khiển trách các chủ chăn không biết lo cho chiên của Người. Vì thế, chính Người sẽ đứng ra chăm sóc chiên, và cắt cử những chủ chăn nhiệt thành để chiên của Người được sống. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Ep 2,13-18

Nhờ Máu Chúa Giêsu đổ ra trên thập giá, mọi người được an vui hạnh phúc, được giao hòa với Thiên Chúa, được hiệp nhất với nhau trong Hội Thánh, được nên anh em của một Cha trên trời. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 6,30-34

Chúa Giêsu thấy các tông đồ mệt nhọc sau những ngày truyền giáo. Người bảo các ông nghỉ ngơi. Nhưng dân chúng kéo theo mãi, khiến Người động lòng thương dạy dỗ họ. Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Thiên Chúa thương ban Con Một Người làm Mục Tử chăm sóc hồn xác mọi người. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Chúa trao cho Hội Thánh sứ mạng chăm sóc đoàn chiên Chúa. Xin cho các vị Mục Tử tận tâm hoàn thành sứ mạng bằng tình thương hy sinh của mình.

2. Ðoàn chiên Chúa còn cần nhiều Mục Tử nhân lành tài đức. Xin Chúa thương chọn thêm nhiều mục tử như lòng Chúa muốn.

3. Trong lúc chăm sóc đoàn chiên, các vị Mục Tử thường gặp nhiều khó khăn thử thách. Xin Chúa thương nâng đỡ, để các ngài vững lòng an tâm phụng sự Chúa.

4. Các vị Mục Tử trong Hội Thánh thay mặt Chúa dạy dỗ các Kitô hữu. Xin cho giáo hữu trong cộng đoàn chúng ta biết vâng lời các ngài, để xứng đáng là chiên ngoan của Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thương chúng con, cho Con Chúa và các Mục Tử chăm sóc hồn xác chúng con. Xin cho chúng con luôn thi hành lời các ngài dạy bảo, để xứng đáng làm chiên ngoan của Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page