Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 13 Thường Niên Năm B

Chỉ CầnTin Thôi

(Kn 1,13-15.2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 13 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay là "Niềm tin". Chính nhờ lòng tin mà Chúa Giêsu đã cho người đàn bà bị loạn huyết được khỏi bệnh, và con gái ông Gia-ia được sống lại. Mỗi người chúng ta cần kiểm điểm "lòng tin" của mình. Nó có giúp chúng ta nhận ra quyền năng cao cả của Chúa và thôi thúc chúng ta sống bác ái không?

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta hết lòng tin Chúa, và tin Chúa bằng việc làm cụ thể hằng ngày, để chiếu tỏa niềm tin của chúng ta ra trước mặt mọi người.

- Dẫn vào bài đọc 1: Kn 1,13-15.2,23-24

Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Chúa để sống hạnh phúc. Nhưng tội lỗi đã làm cho họ phải chết chóc đau khổ. Chúng ta cần sống liêm chính, từ bỏ tội lỗi để đạt được cứu cánh đời sống. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Cr 8,7.9.13-15

Trong một cuộc lạc quyên, thánh Phaolô khuyên các tín hữu noi gương Chúa Giêsu là Ðấng giàu có mà vui lòng sống nghèo khó như chúng ta, để dạy chúng ta chia sẻ giúp đỡ nhau. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 5,21-43

Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu làm cho người đàn bà bệnh loạn huyết được khỏi, và con gái ông Gia-ia đã chết được sống lại, vì họ có lòng tin Chúa. Nhờ lòng tin, Chúa làm được tất cả cho chúng ta.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa luôn cứu chữa hồn xác cho những ai tin Người. Chúng ta quyết tâm tin Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Thiên Chúa đã giao cho Hội Thánh trách nhiệm khơi dậy và củng cố niềm tin cho loài người. Xin cho các thành viên trong Hội Thánh nhiệt thành chu toàn trách nhiệm, bằng lời rao giảng, lời cầu nguyện và gương sáng đức tin của mình.

2. Nhiều người ngày nay chỉ cậy dựa vào của cải, tài năng sức lực của mình mà không tin tưởng Chúa. Xin Chúa thương soi sáng cho họ biết: chỉ có Chúa mới cứu chữa được hồn xác con người.

3. "Lòng tin của con đã cứu chữa con". Xin cho mọi người hết lòng tin Chúa, để được người chữa khỏi bệnh tật phần xác và tha thứ tội lỗi phần hồn.

4. "Ðừng sợ, chỉ cần tin thôi". Xin cho cộng đoàn chúng ta biết tin tưởng chạy đến Chúa mỗi khi gặp gian nan thử thách, để được Người thương cứu giúp.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương cứu giúp kẻ có lòng tin Chúa. Xin Chúa thương củng cố lòng tin hèn kém chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page