Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B

Theo Chúa Làm Hạt Lúa

(Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 5 Mùa Chay, là Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Chay, mùa chúng ta sám hối tội lỗi, siêng năng cầu nguyện, ăn chay bố thí, cùng chết cho tội lỗi và với Chúa Kitô để cùng được sống lại với Người.

Sứ điệp Lời Chúa tuần chay sau cùng nầy mời gọi chúng ta theo Chúa làm hạt lúa chết đi, để sinh bông trái thiêng liêng là phần rỗi linh hồn.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta nên hạt lúa chết đi, để được sống lại hưởng phước muôn đời.

- Dẫn vào bài đọc 1: Gr 31,31-34

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Giêrêmia loan báo Chúa sẽ lập giao ước mới với loài người. Qua đó, Người sẽ tha tội cho mọi ngươì, cho họ nhìn biết Người, tuân giữ luật Người để được sống muôn đời.

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 5,7-9

Thánh Phaolô cho chúng ta biết: để cứu loài người được sống, Chúa Giêsu đã phải sống khổ hạnh, phải vâng lời cho đến chết và chết trên khổ giá. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 12,20-33

Tin Mừng thuật lại, Chúa Giêsu ví Người như hạt lúa. Hạt lúa phải chết đi mới sinh được bông trái. Người cũng phải chết treo khổ giá mới đem lại sự sống vĩnh cửu cho mọi người và làm vinh danh Cha Người. Chúng ta cũng thế: phải chết cho tội lỗi mới sống lại vinh quang.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu đã vâng lời đến chết trên khổ giá cho chúng ta được sống. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng rao giảng Chúa Giêsu chết khổ giá để cứu độ loài người. Xin cho mọi người sẵn lòng nghe lời Hội Thánh mà tin kính Chúa để được cứu rỗi.

2. Chúa Giêsu đã chấp nhận làm hạt lúa chết đi, để đem lại hoa trái là ơn cứu rỗi cho mọi người. Xin cho chúng ta vui lòng chịu gian lao khốn khó vì Chúa, để được sinh bông trái là phần rỗi muôn đời.

3. Chúa Giêsu suốt đời sống chết vì chúng ta. Xin cho chúng ta biết sống cho Chúa, hằng ngày nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ mọi người.

4. Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha cho đến chết. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết noi gương Chúa, luôn vâng nghe và làm theo Lời Chúa dạy.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã cho Con Một Chúa chịu chết cho chúng con được sống. Xin cho chúng con suốt đời nhớ ơn Chúa, sống chết vì Chúa và vì mọi người.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page