Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B

Theo Chúa Giêsu Vào Ðền Thờ Cầu Nguyện

(Xh 20,1-17; 1Cf 1,22-25; Ga 2,13-25)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 3 Mùa Chay, là mùa chúng ta gia tăng cầu nguyện ăn chay bố thí, cùng chết cho tội lỗi với Ðức Kitô, để cùng được sống lại với Người.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta theo Chúa Giêsu vào Ðền Thờ để thanh luyện tâm hồn, xứng đáng làm Ðền Thờ Thiên Chúa ngự, bằng cách trung thành tuân giữ luật Chúa.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn giữ tâm hồn thanh sạch, xứng đáng làm nơi Chúa ngự.

- Dẫn vào bài đọc 1: Xh 20,1-17

Bài đọc sau đây thuật lại: sau khi Chúa cứu dân Do Thái khỏi nô lệ Ai Cập, Người ban cho họ 10 điều răn, để giúp họ trung thành thờ phượng kính mến Chúa và thương yêu giúp đỡ mọi người.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 1,22-25

Trong khi dân Do Thái và Hy Lạp tìm dấu lạ và khôn ngoan thế gian, thánh Phaolô rao giảng Ðức Kitô chịu đóng đinh là sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 2,13-25

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu lên Ðền Thờ, thấy dân chúng buôn bán trong đó thì nổi giận đánh đuổi họ, vì Người muốn mọi người tôn trọng Ðền Thờ là thân thể Người, là nhà cầu nguyện, và là nơi Chúa ngự.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Ðền thờ là thân thể Chúa Kitô, là nhà cầu nguyện và là nơi Chúa ngự. Chúng ta hết lòng tôn kính và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội thánh là Ðền thờ của Chúa, là nơi giáo dân hiệp nhau thờ phượng Chúa. Xin cho Hội thánh luôn luôn là mối dây hiệp nhất mọi người.

2. Nhà thờ là nơi Chúa ngự. Xin cho mọi người hết lòng tôn kính và giữ gìn khang trang đẹp đẽ, xứng đáng là nhà của Chúa.

3. Chúa đánh đuổi kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ. Xin Chúa thương thanh tẩy tâm hồn chúng ta sạch tội lỗi, để xứng đáng làm nơi Chúa ngự.

4. Mỗi người là Ðền Thờ của Chúa. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết thương yêu phục vụ mọi người là hình ảnh Chúa, và là Ðền Thờ của Chúa Thánh Thần.

Chủ tế: Lạy Chúa, tâm hồn chúng con là Ðền Thờ của Chúa. Xin cho chúng con luôn sống trong sạch, để xứng đáng làm nơi Chúa ngự.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page