Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B

Hãy Sám Hối Và Tin Vào Tin Mừng

(St 9,8-15; Pr 3,18-22; Mc 1,12-15)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 1 Mùa Chay, mùa chúng ta sám hối tội lỗi, nhiệt tâm cầu nguyện, ăn chay, bố thí, để dọn tâm hồn mừng Chúa sống lại và để được cùng sống lại với Chúa.

Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta biết: Chúng ta đã được sống lại làm con Chúa nhờ Bí Tích Rửa Tội. Nhưng con người chúng ta yếu đuối, phải chịu nhiều cám dỗ thử thách, cần phải nhờ Chúa nâng đỡ cứu giúp.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa ban ơn giúp sức chúng ta luôn chiến thắng tội lỗi nhờ tin vào Chúa Kitô.

- Dẫn vào bài đọc 1: St 9,8-15

Bài đọc sau đây cho thấy Chúa hối tiếc vì đã cho lụt hồng thủy huỷ diệt kẻ tội lỗi, vì Chúa thương muốn cứu họ chứ không muốn phạt, nên Chúa lập giao ước với ông Noe không cho lụt tàn phá nữa.

- Dẫn vào bài đọc 2: Pr 3,18-22

Lụt đại hồng thủy đã hủy diệt những kẻ tội lỗi, chỉ trừ gia đình ông Noe. Ðó là hình ảnh Bí Tích Rửa Tội Chúa Giêsu lập, để xóa tội loài người và là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 1,12-15

Tin Mừng hôm nay thuật lại sau khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu được Thánh Thần đưa vào hoang địa ăn chay cầu nguyện. Nhờ đó Người đã thắng ma quỷ và bắt đầu đi rao giảng Tin Mừng, kêu gọi mọi người sám hối và tin vào Tin Mừng.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu nhờ ăn chay cầu nguyện mà chiến thắng ma quỷ. Chúng ta quyết noi gương Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội thánh luôn mời gọi con cái ăn chay, cầu nguyện và tin vào Chúa để được cứu rỗi. Xin cho mọi người sẵn sàng vâng nghe và làm theo lời Hội Thánh dạy.

2. Gia đình ông Noe được cứu sống nhờ nước. Xin cho những người chưa biết Chúa được nhìn biết Chúa và lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, để được sống muôn đời.

3. Chúa thương muốn cứu kẻ tội lỗi, chứ không muốn phạt. Xin cho những người tội lỗi sám hối quay về với Chúa, để được hưởng nhờ on cứu rỗi của Chúa.

4. Chúa đã ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày và đã chiến thắng ma quỷ. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết noi gương Chúa: ăn chay cầu nguyện bố thí hằng ngày, nhứt là trong mùa Chay thánh nầy.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa kêu gọi mọi người sám hốn tội lỗi và tin Chúa để được cứu rỗi, Xin cho chúng con vâng nghe và thực hành Lời Chúa dạy.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page