Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 8 Thường Niên Năm B

Rượu Mới Ðổ Vào Bầu Mới

(Hs 2,14.15.19-20; 2Cr 3,1-6; Mc 2,18-22)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 8 thường niên...

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy: Chúa Giêsu đem đạo mới của Chúa đến cho chúng ta. Ðạo mới phải có những biểu hiện mới, như rượu mới phải đổ vào bầu mới. Ðạo mới của Chúa thì thông thoáng, dẫn đến chân lý, yêu thương, hoan lạc, chứ không dựa trên những lễ nghi tập tục hẹp hòi của đạo cũ.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta can đảm dứt bỏ con người cũ tội lỗi, sống nên người mới hoàn hảo theo Lời Chúa dạy.

- Dẫn vào bài đọc 1: Hs 2,14.15.19-20

Dân Israel đã được Chúa thương chọn làm dân riêng của Người, nhưng họ luôn phản nghịch với Chúa. Dù vậy Thiên Chúa vẫn thương yêu chung thủy với họ. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Cr 3,1-6

Thánh Phaolô xác quyết: mọi thành công ngài đạt được trong tác vụ tông đồ đều do ơn Chúa ban. Và ngài được chọn làm thừa tác viên cho giao ước mới của Chúa Giêsu nhờ Thánh Thần. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 2,8-22

Tin Mừng hôm nay thuật lại nhóm Biệt Phái thắc mắc môn đệ Chúa Giêsu không ăn chay. Chúa giải thích cho họ hiểu: Người đem đạo mới đến cho mọi người, nên phải dứt khoát với đạo cũ. Như thế mới bảo đảm đem lại an bình hạnh phúc cho con người.

 - Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu đã rao truyền đạo mới của Người để đem lại hạnh phúc cho con người. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và khẩn khoản nài xin.

1. Hội thánh có sứ mạng nối tiếp Chúa Giêsu loan truyền đạo Chúa cho loài người. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt tâm chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng và gương sáng đức tin hằng ngày.

2. "Vải mới rượu mới" chính là đạo Chúa là nguồn tình yêu an bình hạnh phúc cho con người. Xin cho mọi người sẵn sàng tin theo để được an vui hạnh phúc đời nầy và đời sau.

3. Ðạo Chúa đã được rao giảng hơn hai ngàn năm, nhưng chỉ mới có gần một phần ba loài người tin nhận. Xin Chúa sai thêm nhiều thợ gặt tài đức cho cánh đồng truyền giáo bao la của Chúa.

4. Chúa đã thương dân Người bằng tình thương chung thủy. Xin cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta trung thành bền đổ tin theo Chúa đến cùng.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thương cho chúng con nhìn biết tin kính Chúa. Xin cho chúng con tin theo Chúa luôn.

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page