Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm B

Tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa

(Is 43,18-19.21-22.24-25; 2Cr 1,18-22; Mc 2,1-12)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 7 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Người chứng tỏ điều đó qua việc người chữa bệnh và tha tội cho người bất toại, trong Tin Mừng hôm nay. Ðồng thời Người sửa dạy nhóm biệt phái và kinh sư, vì họ không tin Người là Con Thiên Chúa.

Chúng ta hiệp dâng thánh lễ. Xin cho chúng ta tin thật Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Người quyền năng và hay thương xót. Xin người thương cứu chữa chúng ta khỏi mọi khốn khó phần hồn phần xác.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 43,18-19.21-22.24-25

Ngôn sứ Isaia kêu gọi dân Chúa nhớ mọi ơn lành Chúa đã ban cho họ. Người đã tha tội họ, cứu họ khỏi nô lệ Ai Cập, cho ông Môisen dẫn họ về Ðất Hứa. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Cr 1,18-22

Thánh Phaolô xác quyết Ðức Giêsu là Thiên Chúa, Người là Ðấng hằng có, là nền tảng cho kẻ tin Người. Chính Người đã đóng ấn tín và ban Thánh Thần cho chúng ta ngày chúng ta lãnh Bí Tích Rửa Tội. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 2,1-12

Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người bất toại, nhờ lòng tin của anh và của thân nhân. Dịp này, Ðức Giêsu chứng tỏ người là Thiên Chúa thật.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Người luôn thương yêu cứu giúp hồn xác chúng ta. Chúng ta hoan hỷ cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh có sứ mạng kêu gọi mọi người tin Ðức Kitô là Thiên Chúa. Xin cho mọi phần tử Hội Thánh biết chu toàn sứ mạng bằng lời rao giảng, lời cầu nguyện, nhứt là bằng gương sáng đức tin của mình.

2. Nhiều người ngày nay mắc bệnh bất toại thiêng liêng, khiến cho họ không nhận biết Thiên Chúa và thù ghét anh em. Xin Chúa thương cứu chữa, cho họ tin kính Chúa và yêu thương tha nhân.

3. Ðức Giêsu là Thiên Chúa giàu lòng thương xót và tha thứ. Xin cho các Kitô hữu biết noi gương Chúa, sẵn lòng tha thứ và thương yêu giúp đỡ mọi người.

4. Niềm tin vào Chúa giúp con người vượt qua mọi thử thách gian nan. Xin cho cộng đoàn chúng ta hết lòng tin kính Chúa, bằng đời sống trung thành phụng sự Chúa và thương mến mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa hằng thương yêu cứu giúp hồn xác chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sẵn lòng thương giúp anh chị em chúng con phần hồn phần xác.

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page