Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 6 Thường Niên Năm B

Chúa Thương Chữa Người Bệnh Cùi

(Lv 13,1-2.45-46; 1Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 6 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ trọn cuộc đời Chúa Giêsu ở thế gian.

Việc Chúa thương chữa người bệnh cùi trong Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta nhớ: bệnh tật phần xác ám chỉ tội lỗi của linh hồn. Chúa thương cứu chữa hồn xác chúng ta để chúng ta thấy rõ tội lỗi thật ghê tởm và lòng nhân từ Chúa thật lạ lùng.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết xa lánh tội lỗi và noi gương Chúa, thương yêu giúp đỡ anh chị em bệnh tật khốn khổ phần hồn phần xác.

- Dẫn vào bài đọc 1: Lv 13,1-2.45-46

Bệnh cùi rất ghê tởm, kẻ mắc bệnh nầy phải sống xa mọi người vì sợ lây nhiễm, nhất là vì bệnh cùi ám chỉ tội lỗi. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 10,31-11,1

Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu tránh làm gương xấu cho kẻ khác, một phải bắt chước ngài làm gương tốt cho mọi người, để giúp họ được cứu rỗi. Ðó là ý nghĩa của đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 1,40-45

Tin Mừng hôm nay thuật lại người cùi tin Chúa chữa anh khỏi bệnh, nên chạy đến xin Chúa cứu chữa. Chúa thương chữa anh nhưng cấm không cho nói với ai. Nhưng anh vẫn rao truyền khắp nơi quyền năng cao cả của Chúa.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa thương tha thứ tội lỗi và chữa lành bệnh tật mọi người. Chúng ta hân hoan cảm tạ và khẩn khoản nài xin.

1. Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót và hay tha thứ. Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết noi gương Chúa, hết lòng thương giúp anh chị em và tha thứ cho nhau.

2. Bệnh cùi ám chỉ tội lỗi, nên sau khi chữa người bệnh cùi, Chúa bảo đi trình diện tư tế là đến tòa cáo giải để được tha tội. Xin cho chúng ta lo xưng tội mỗi khi lầm lỗi.

3. Con người hiện đang mắc nhiều thứ bệnh cùi: cùi vì ích kỷ, cùi vì ham mê tửu sắc danh lợi, cùi vì kỳ thị hận thù!... Xin Chúa thương tha thứ cứu chữa.

4. Sau khi chữa người bệnh cùi, Chúa bảo không được nói với ai, nhưng anh vẫn loan truyền khắp nơi. Xin cho các tín hữu cộng đoàn chúng ta biết loan truyền cho mọi người: những ơn lành Chúa đã thương ban.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa là Cha giàu lòng thương xót và tha thứ. Xin thương tha mọi lỗi lầm chúng con, và cứu chữa chúng con khỏi mọi sự dữ phần hồn phần xác.

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page