Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm B

Chúa Giêsu Là Tôi Tớ Ðau Khổ Của Thiên Chúa

(G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-30)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 5 thường niên...

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tiếp nối công cuộc cứu rỗi của Chúa Giêsu. Người chấp nhận hy sinh chịu chết để giải thoát loài người khỏi đau khổ, bằng cách tạo cho đau khổ một cùng đích là hạnh phúc Nước Trời.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết kết hợp đời sống chúng ta với mầu nhiệm thập giá Chúa Giêsu, hầu mang lại cho chúng ta và mọi người ơn cứu rỗi muôn đời.

- Dẫn vào bài đọc 1: G 7,1-4.6-7

Bài đọc sau đây cho biết: Ước muốn sâu xa của con người là được sống lâu hạnh phúc. Nhưng thực tế đời sống con người đầy gian khổ, chóng qua. Cần biết dùng đau khổ chóng qua của đời này để đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 9,16-19.22-23

Việc rao giảng Tin Mừng là một bổn phận như lời thánh Phaolô nói: "Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng". Ðó cũng là bổn phận của mỗi người chúng ta, và là ý nghĩa của đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 1,29-39

Tin Mừng hôm nay thuật lại hoạt động thường nhật của Chúa Giêsu, là rao giảng Tin Mừng, chữa bệnh trừ quỷ và cầu nguyện liên lỉ với Chúa Cha. Ðó là tấm gương sáng và là lý tưởng sống của chúng ta.

- Cầu Nguyện cho mọi người

Chúa Giêsu dạy chúng ta dùng đau khổ để được sống hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng ta nhiệt tâm làm theo Lời Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa Giêsu đã trao cho Hội Thánh sứ mạng loan báo Tin Mừng cho nhân loại. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh tận tâm hoàn thành sứ mạng, bằng lời rao giảng và đời sống chứng tá của mình.

2. Nhiều người hiện nay đau khổ vì bệnh tật, nghèo đói, và nạn kỳ thị, hận thù. Xin Chúa thương cứu giúp nâng đỡ, cho họ được thoát khỏi cảnh khổ cực lầm than.

3. Chúa Giêsu sẵn lòng hy sinh chịu chết, cho chúng ta được sống và sống hạnh phúc vĩnh cửu. Xin cho các Kitô hữu thông phần đau khổ với Người, để cứu rỗi chính mình và mọi người.

4. Chúa Giêsu luôn cầu nguyện với Chúa Cha. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết noi gương Chúa, cầu nguyện siêng năng bền đổ, để được Chúa ban ơn này và phần thưởng vô cùng đời sau.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương cứu giúp hồn xác chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, hy sinh giúp đỡ hồn xác anh chị em chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page