Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm B

Ði Theo Chúa Giêsu Là Ðấng Cứu Ðộ

(1Sm 3,3-10.19' 1Cr 6,13-15.17.20; Ga 1,35-42)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 2 thường niên, mùa chúng ta kính nhớ toàn bộ cuộc đời Chúa Giêsu ở thế gian.

Người là Ðấng Cứu Thế Chúa Cha ban cho loài người. Người không muốn thực hiện việc cứu rỗi một mình, Người mời gọi chúng ta cộng tác với Người. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay đều nói lên điều đó.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, xin cho những người đã tận hiến cho Chúa luôn trung thành với ơn Chúa gọi, và xin Chúa giúp chúng ta làm tông đồ mở mang Nước Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Sm 3,3-10,11

Bài đọc sau đây thuật lại Chúa gọi ông Samuen 3 lần. Ông đã khiêm tốn vâng nghe theo tiếng Chúa gọi, làm thủ lãnh dân Chúa thay cho ông Hê-li.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 6,13-15.17.20

Thánh Phaolô khẳng định: Thân xác chúng ta là chi thể của Ðức Kitô và là Ðền Thờ Chúa Thánh Thần. Chúng ta phải thánh hóa nó để nó phụng sự Chúa. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 1,35-42

Tin Mừng hôm nay thuật lại Gioan Tẩy Giả thấy Chúa Giêsu thì giới thiệu cho hai môn đệ ông. Hai người liền đi theo Chúa, và một trong hai ông là Anrê còn mời gọi anh mình là Simon theo làm tông đồ Chúa nữa.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất của loài người. Người mời gọi chúng ta cộng tác với Người. Trong niềm phấn khởi tạ ơn, chúng ta tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa trao cho Hội Thánh sứ mạng cứu rỗi loài người. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh, sẵn sàng hy sinh rao giảng Tin Mừng cứu rỗi của Chúa cho mọi người.

2. Hiện nay trên thế giới mới có một phần ba loài người tin kính Chúa. Xin cho các kitô hữu nhiệt thành làm chứng Chúa cho hai phần ba số người còn lại nhìn biết Chúa.

3. Mỗi Kitô hữu là chi thể của Ðức Kitô và là Ðền Thờ của Chúa Thánh Thần. Xin cho họ biết lo sống thánh, để phụng sự Chúa và phục vụ anh em.

4. Chúa mời gọi các tín hữu cộng tác với Chúa trong công trình cứu rỗi. Xin cho các tín hữu họ đạo chúng ta nhiệt thành đáp lại tiếng Chúa gọi.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa kêu gọi chúng con giúp Chúa cứu rỗi mọi người. Xin cho chúng con sống thánh thiện, để làm chứng cho mọi người nhìn biết Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page