Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 1 Thường Niên

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

(chung cho các Năm A, B, C)

Con Yêu Dấu

(Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38;

Năm A: Mt 3,13-17; Năm B: Mc 1,6-11; Năm C: Lc 3,15-16.21-22)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 1 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ cả cuộc đời Chúa Giêsu ở thế gian.

Lời Chúa hôm nay nhắc lại lúc 30 tuổi, Chúa Giêsu đến sông Giođăng, để thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho Ngài, và được Chúa Cha công nhận là Con Yêu Dấu, và Chúa Thánh Thần sai đi loan báo Tin Mừng.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, hân hoan mừng Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Ðộ chúng ta. Xin cho chúng ta là những người đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, biết sống xứng đáng làm con Chúa và nhiệt thành rao giảng đạo Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 42,1-4.6-7

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia giới thiệu Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế và là Tôi Tớ Thiên Chúa tuyển chọn. Người là ánh sáng muôn dân. Người đến tái lập chân lý và giải thoát kẻ khốn khó.

- Dẫn vào bài đọc 2: Cv 10,34-38

Thánh Phêrô xác quyết Thiên Chúa không thiên vị người nào. Ai tin Người thì được cứu rỗi nhờ Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã chịu phép rửa, được Thiên Chúa tấn phong, được Thánh Thần sai đi rao giảng Tin Mừng. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 3,13-17

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu đến sông Giođăng chịu phép rrửa, để bắt đầu cuộc đời công khai rao giảng Tin Mừng, được Chúa Cha công nhận là Con Yêu Dấu, và Chúa Thánh Thần tấn phong làm Ngôn Sứ.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Vì thương loài người tội lỗi, Chúa Cha đã ban Thánh Thần và tấn phong Chúa Giêsu làm Ðấng Cứu Thế chuộc tội chúng ta. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và tha thiết cầu xin.

1. Chúa Giêsu đã trao sứ mạng loan báo Tin Mừng cho Hội Thánh. Xin Thiên Chúa thương ban Thánh Thần, giúp Hội Thánh hoàn thành sứ mạng.

2. Chúa Giêsu được sai đến cứu chuộc mọi người. Nhưng đến nay mới có một phần ba nhân loại tin Chúa. Xin cho hai phần ba còn lại được nhìn biết và tin kính Chúa.

3. Hiện nay nhiều người xả thân loan báo Tin Mừng. Xin Chúa ban ơn giúp sức họ luôn bền đỗ hy sinh, để đạt được nhiều kết quả như ý Chúa muốn.

4. Chúa Giêsu chịu phép rửa để đi rao giảng Tin Mừng. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, những người đã lãnh Bí Tích Thánh Tẩy, nhiệt thành đem Chúa đến cho người khác.

Chủ tế: Lạy Chúa Cha toàn năng, Chúa đã cho Thánh Thần tấn phong Chúa Giêsu làm Ðấng Cứu Thế. Xin cũng ban Thánh Thần giúp chúng con làm chứng cho Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page