Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Lễ Giáng Sinh (Thánh Lễ Ban Ngày)

Ngôi Lời Ðã Làm Người ở Giữa Chúng Ta

(Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh hân hoan mừng Ngôi Lời là Con Thiên Chúa sinh ra làm người, đem ánh sáng, sự sống an bình và chân lý cho loài người.

Ngôi Lời là ánh sáng thật chiếu soi mọi người. Người đã đến ở giữa loài người, nhưng nhiều kẻ không tin nhận Người. Ai tin nhận Người thì được làm con Thiên Chúa.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta và mọi người thành tâm tin nhận Ngôi Lời là Thiên Chúa, và là Ðấng Cứu Chuộc chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 52,7-10

Ngôn sứ Isaia loan báo cho dân Chúa biết: Chúa đem bình an hạnh phúc đến cho họ và toàn thể nhân loại. Ðó là ý nghĩa bài đọc su đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 1,1-6

Xưa Thiên Chúa đã nhờ các ngôn sứ, nay Người sai Con Một là Ngôi Lời đến dạy bảo chúng ta, và dùng lời quyền năng của Người mà tẩy xóa tội lỗi nhân loại. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 1,1-18

Qua Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan giới thiệu Chúa Giêsu là Ngôi Lời và là Thiên Chúa. Người tạo thành vạn vật. Người nhập thể cứu độ loài người. Người là ánh sáng và là sự sống. Ai tin nhận Người thì được làm Con Thiên Chúa.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa thương ban cho Con Một là Ngôi Lời làm người cứu độ chúng ta. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Chúa Giêsu là Ngôi Lời nhập thể cứu độ nhân loại. Xin cho Hội Thánh biết dùng Lời Chúa làm phương thế cứu rỗi mọi người.

2. Muốn được cứu rỗi, phải tin nhận Ngôi Lời là Ðấng Cứu Thế. Xin cho mọi người thành tâm tin nhận Ngôi Lời Thiên Chúa sai đến.

3. Nhiều người hiện nay tin vào tiền của vật chất và tà thần hơn tin Chúa. Xin cho họ nhận biết chỉ có Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất của loài người.

4. Thánh Gioan Tiền Hô trọn đời làm chứng cho Ngôi Lời nhập thể. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết noi gương thánh nhân, dùng lời nói việc làm hằng ngày làm chứng cho Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa thương ban Ngôi Lời Nhập Thể cứu độ chúng con. Xin cho chúng con hết lòng tin kính Người, để được làm con cái Chúa và được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page