Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm B

Này Tôi Là Nữ Tỳ Của Chúa

(2Sm 7,1.8-12.14.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng của Mùa Vọng, mùa trông đợi Chúa đến.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết Ngôi Hai Thiên Chúa đã giáng sinh làm người trong lòng Ðức Trinh Nữ Maria, do quyền năng Chúa Thánh Thần, để Người ở cùng chúng ta, đồng hành với chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi lầm than khốn khổ, dẫn dắt chúng ta về Quê Trời.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta dọn tâm hồn xứng đáng đón rước Chúa đến ở cùng chúng ta, cứu rỗi chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 1: 2Sm 7,1-5.8-12.14-16

Bài đọc sau đây thuật lại vua Ðavít định xây đền thờ cho Chúa ngự, nhưng Chúa cho con vua là Salômôn thực hiện, và hứa cho triều đại vua tồn tại muôn đời, vì Chúa Cứu Thế thuộc dòng tộc vua Ðavít.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 16,25-27

Mầu nhiệm Thiên Chúa cứu độ từ lâu được giữ kín, nay nhờ Ðức Kitô được loan báo cho mọi dân nước, để mọi người tin mà được cứu rỗi. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 1,26-38

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa sai Thiên Thần trruyền tin cho Ðức Trinh Nữ Maria mang thai Con Chúa, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. Sau khi biết rõ thánh ý Chúa, Ðức Mẹ đã khiêm tốn vâng lời.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Sau lời "Xin Vâng" của Ðức Maria, Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người cứu độ nhân loại. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và tha thiết cầu xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng đem Chúa Cứu Thế đến cho mọi người. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng bằng lời cầu nguyện, lời rao giảng và việc bác ái hằng ngày.

2. Là Kitô hữu, chúng ta có bổn phận giúp Chúa cứu vớt những người lầm lạc tội lỗi. Xin cho chúng ta nhiệt tâm chu toàn trách nhiệm bằng lời cầu nguyện, và gương sáng đời sống.

3. Nhân loại đang đau khổ vì nghèo đói, bệnh tật, chiến tranh. Xin Chúa thương đến với họ, cứu giúp họ thoát cảnh lầm than đau khổ.

4. Nhờ Ðức Mẹ khiêm tốn vâng lời, Chúa Cứu Thế đã đến với nhân loại. Xin cho cộng đoàn xứ đạo chúng ta luôn vâng lời theo gương Ðức Mẹ, để Chúa Cứu Thế đến với chúng ta và mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nhờ cung lòng trinh sạch của Mẹ Maria mà xuống thế làm người cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con luôn giữ mình sạch tội, để xứng đáng đón rước Chúa đến với chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page