Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm B

Chúa Cứu Thế Ở Giữa Anh Em

(Is 61,1-2.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 3 Mùa Vọng. Chúng ta hân hoan chờ đón Chúa vì Người sắp đến cứu rỗi chúng ta.

Thực sự Chúa đã đến rồi. Chúa đã đến hơn 2,000 năm nay, khi sinh xuống làm người tại Bêlem. Nhưng Người chưa đến được trong tâm hồn mọi người, nên hằng năm trong Mùa Vọng, chúng ta lo chừa bỏ tội lỗi, cải thiện tâm hồn, dọn sẵn đường cho Chúa đến.

Với tâm tình đó, chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, xin Chúa đến trong tâm hồn chúng ta và tâm hồn mọi người.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 61,1-12.10-11

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia loan báo Chúa Cứu Thế được Thánh Thần tấn phong, sai đi cứu giúp kẻ nghèo hèn khốn khổ, đem Tin Mừng cứu rỗi đến cho mọi người.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Tx 5,16-24

Thánh Phaolô khuyên các tín hữu của ngài và chúng ta vui mừng cầu nguyện luôn, và nghe theo Thánh Thần chỉ bảo, làm lành lánh dữ, hầu được gìn giữ vẹn toàn trong ngày Chúa đến. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 1,6-8.19-28

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa sai Gioan Tẩy Giả làm chứng Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế và là Ánh Sáng muôn dân. Chúa Cứu Thế cao trọng hơn ông. Người đã đến ở giữa mọi người, mà nhiều người không nhận biết.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Thánh Phaolô bảo chúng ta vui mừng và cầu nguyện luôn, vì Chúa sắp đến cứu độ chúng ta. Trong niềm hân hoan chờ đón Chúa, chúng ta hiệp nhau khẩn nguyện.

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng làm chứng Chúa cho nhân loại. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng, bằng lời cầu nguyện và bằng gương sáng đời sống hằng ngày.

2. Chúa đã đến với loài người, nhưng nhiều người không tiếp nhận. Xin cho tất cả mọi người đều tin nhận Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi.

3. Thánh Phaolô khuyên bảo mọi người nghe theo Thánh Thần làm lành lánh dữ. Xin cho các Kitô hữu nhiệt tâm làm theo lời thánh nhân, để dọn đường cho Chúa đến.

4. Ngày lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức, chúng ta đã được Thánh Thần xức dầu tấn phong làm chứng cho Chúa. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn tận tâm hoàn thành sứ mạng.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa sai chúng con đi làm chứng cho Chúa. Xin cho chúng con luôn nhiệt tâm cầu nguyện, sống bác ái, và làm gương sáng cho mọi người nhìn biết tin kính Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page