Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm B

Hãy Canh Thức Kẻo Bắt Gặp Ðang Ngủ

(Is 53,16-17. 64,1.3-8; 1Cr 1,3-9' Mc 13,33-37)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 1 Mùa Vọng, bắt đầu năm Phụng Vụ mới.

Mùa Vọng là mùa trông đợi Chúa đến. Chúa đến với chúng ta hai lần đặc biệt, lần thứ nhất Người đến khi giáng sinh làm người cứu độ chúng ta. Và ngày tận thế Người sẽ đến lần thứ hai để thẩm xét mọi người...

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta luôn canh thức chu toàn bổn phận, sẵn sàng đón Chúa đến cứu thoát chúng ta.

Chúng ta hiệp với chủ tế và cộng đoàn dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn canh thức bằng cách làm trọn bổn phận hằng ngày, vì Chúa sẽ đến thình lình.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 63,16-17. 64,3-8

Ngôn sứ Isaia xin Chúa thương tha tội cho dân Chúa. Xin Chúa đến cứu vớt họ, vì họ là con cái Chúa và vì Chúa là Ðấng cứu độ. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 1,3-9

Thánh Phaolô vui mừng cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành Chúa thương ban cho dân Chúa. Thánh nhân cũng cầu xin cho họ và chúng ta khỏi bị trách cứ điều gì trong ngày Chúa trở lại. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào Tin Mừng: Mc 13,33-37

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi mọi người tỉnh thức chờ Chúa đến cứu rỗi, bằng cách chu toàn trách vụ Chúa giao, kẻo Chúa đến thình lình bắt gặp đang ngủ mê trong tội lỗi.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa thương đến cứu rỗi mọi người. Trong niềm hân hoan chờ đón Chúa, chúng ta hiệp lời cầu nguyện.

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng hướng dẫn dân Chúa trên đường phần rỗi. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn nhiệt thành giúp con cái mình dọn lòng sẵn sàng đón rước Chúa.

2. Chúa đến lần thứ nhất để loan báo Tin Mừng và chịu chết chuộc tội mọi người. Xin cho chúng ta hết lòng tin kính Chúa và thực hành Lời Chúa dạy.

3. Chúa đến lần thứ hai để thưởng phạt chúng ta theo việc lành dữ chúng ta làm. Xin cho các Kitô hữu chúng ta luôn tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại.

4. Chúa giao cho mỗi người một trách nhiệm. Xin cho hết mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn chu toàn trách vụ Chúa giao, để đón Chúa đến cứu thoát.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương cho chúng con biết Chúa sẽ đến thình lình. Xin cho chúng con luôn chuẩn bị sẵn sàng đón rước Chúa, bằng cách hằng ngày chu toàn trách nhiệm Chúa phú giao.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page