Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ngày 8 Tháng 12

Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm

Chiến Thắng Ma Quỷ

(St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay chúng ta long trọng mừng kính Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Ngày 8 tháng 12 năm 1854, Ðức Thánh Cha Piô IX công bố Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Và 4 năm sau, khi hiện ra tại Lộ Ðức (nước Pháp), Ðức Mẹ đã xác nhận với thánh nữ Bênađết: "Mẹ là Ðấng Vô Nhiễm Nguyên Tội".

Chúng ta hân hoan dâng thánh lễ, mừng Mẹ chúng ta được ơn vô nhiễm nguyên tội. Xin cho chúng ta sống xứng đáng làm con Mẹ, để được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu Con Mẹ.

- Dẫn vào bài đọc 1: St 3,9-15.20

Sau khi tổ tiên loài người phạm tội, Chúa phạt hai ông bà và dòng dõi với con rắn là ma quỷ. Chúa cho Ðức Maria chiến thắng ma quỷ vì Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Ep 1,3-6.11-12

Thiên Chúa thương cứu độ chúng ta nhờ Con Một của Người, do Ðức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội sinh ra, để chúng ta được làm nghĩa tử của Người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 1,26-38

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa sai sứ thần truyền tin cho Ðức Trinh Nữ Maria, là Ðấng không mắc tội tổ tông, được thụ thai và sinh hạ Ðức Giêsu là Chúa Cứu Thế muôn dân mong đợi.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Thiên Chúa đã cho Ðức Maria khỏi mắc tội tổ tông để xứng đáng cưu mang Con Chúa. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội thánh có sứ mạng sinh thêm con cái cho Chúa là các tín hữu khắp hoàn cầu. Xin cho Hội thánh luôn được Chúa thương gìn giữ thánh thiện tinh tuyền, để chu toàn sứ mạng Chúa phú giao.

2. Ngay từ lúc đầu thai trong lòng mẹ, Ðức Maria đã được Thiên Chúa cho khỏi tội nguyên tổ, để xứng đáng làm đền thiêng cho Con Chúa ngự, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng ta giữ mình sạch tội luôn.

3. Mẹ đã đạp nát đầu con rắn, đã chiến thắng ma quỷ và tội lỗi. Xin Mẹ phù hộ các Kitô hữu chiến thắng các chuớc cám dỗ của ma quỷ xác thịt thế gian.

4. Mẹ đồng công cứu chuộc với Ðức Giêsu Con Mẹ. Xin cầu cùng Chúa cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta hằng ngày vác thánh giá theo Chúa, để hiệp công cứu rỗi với Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã gìn giữ Ðức Maria khỏi nguyên tội để xứng đáng cưu mang Con Chúa. Xin giúp chúng con luôn giữ mình sạch tội, nếu có lỡ phạm tội thì biết ăn năn sám hối.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page