Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ngày 24 Tháng 11

Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

(mẫu 2)

Bổn Mạng của Giáo Hội Việt Nam

(2Mcb 7,1-2.9-14; Rm 8,31-39; Ga 15,18-21)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay toàn thể Giáo Hội và đặc biệt Hội Thánh Việt Nam mừng kính các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, bổn mạng của Giáo Hội Việt Nam.

Theo giáo sử, Hội Thánh Chúa được truyền giảng tại Việt Nam vào thế kỷ 16. Và khoảng 300 năm sau đó đã có gần 130,000 Kitô hữu bị giết vì đạo, do trung thành tin theo Chúa. Trong số đó có 117 vị được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong Hiển Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, xin các Thánh Tử Ðạo cầu bầu cùng Chúa cho đồng bào Việt Nam ngày càng tin theo Chúa nhiều hơn, và cho chúng ta biết noi gương các ngài, trung thành bền đỗ tin theo Chúa đến cùng.

- Dẫn vào bài đọc 1: 2Mcb 7,1-2.9-14

Bảy anh em và người mẹ can đảm chịu hình khổ và chịu chết, để làm chứng cho Chúa, vì tin chắc sẽ được sống lại hưởng phước muôn đời. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 8,31-39

Dù sự sống hay sự chết, dù tạo vật nào cũng không thể tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Ðức Giêsu. Ðó là ý nghĩa của đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 15,18-21

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu báo trước cho chúng ta là môn đệ Người biết: thế gian đã bắt bớ Người thì họ cũng sẽ bắt bớ chúng ta, vì họ không tin Người và Chúa Cha là Ðấng đã sai Người.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Ðức Kitô là vị chứng nhân trung thành của Chúa Cha. Người đã ban cho các Thánh Tử Ðạo Việt Nam lòng dũng cảm làm chứng cho Tin Mừng. Chúng ta cảm tạ Người và khẩn khoản cầu xin.

1. Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam hy sinh mạng sống làm chứng đức tin. Xin cho toàn thể các tín hữu trong Hội Thánh trung thành bền đỗ sống đức tin của mình.

2. Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam đã đổ máu ra để nên hạt giống trổ sinh người tin theo Chúa. Xin cho đồng bào Việt Nam chúng ta nhận biết Chúa là Thiên Chúa duy nhất phải tôn thờ.

3. Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam đã can đảm vác thánh giá theo Chúa. Xin cho các Kitô hữu chúng ta sẵn lòng chấp nhận đau thương thử thách trong cuộc sống.

4. "Các con không thuộc về thế gian nên thế gian ghét các con". Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn thuộc trọn về Chúa, chứ không làm nô lệ ma quỷ xác thịt thế gian.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con là con cháu các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, xin cho chúng con biết noi gương các ngài: sẵn lòng sống chết vì Chúa, để làm chứng cho Chúa, và để cứu linh hồn chúng con và mọi người.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page