Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ngày 2 Tháng 11

Lễ Các Ðẳng Linh Hồn

Linh Hồn Người Công Chính Ở Trong Tay Chúa

(Kh 3,1-9; 2Cr 5,1.6-10; Ga 6,37-40)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm qua chúng ta đã nhìn lên Các Thánh Nam Nữ đang hưởng phước trên Thiên Ðàng, Hôm nay chúng ta nhìn lại các linh hồn đang phải đền tội khốn khổ trong luyện ngục, và hiệp cùng Hội Thánh cầu xin Chúa thương tha hết hình phạt cho các linh hồn. Ðó là chúng ta sống mầu nhiệm thông công trong Chúa Kitô.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Chúa thương tha lỗi lầm thiếu sót cho linh hồn ông bà cha mẹ, anh chị em chúng ta, và linh hồn các ân nhân cũng như những linh hồn mồ côi.

- Dẫn vào bài đọc 1: Kn 3,1-9

Linh hồn người công chính ở trong tay Chúa. Và vì họ tin cậy và trung thành với Chúa, nên được Chúa thương cho hưởng phước với Người. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Cr 5,1.6-10

Cuộc sống nầy là tạm bợ, Quê Trời mới là chỗ ở vĩnh viễn của chúng ta. Mỗi người lo sống đẹp lòng Chúa để được về quê trời hưởng phước. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 6,37-40

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rõ cho chúng ta biết: ai tin Người thì được sống đời đời, và Người sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết, để hưởng phước muôn đời với Người.

- Cầu nguyện cho mọi người

"Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ không chết bao giờ". Tin tưởng vào Lời Chúa hứa, chúng ta khẩn khoản nài xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng làm chứng Chúa Kitô sống lại là niềm hy vọng sống lại của loài người. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh hằng chu toàn sứ mạng bằng đời sống tin cậy của mình.

2. Nhờ công nghiệp Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, xin Chúa thương tha thứ lỗi lầm cho ông bà cha mẹ, thân nhân, ân nhân chúng ta, để các ngài được mau về hưởng phước với Chúa.

3. Chúa Giêsu là Ðấng cứu độ duy nhất của loài người. Xin cho mọi người hết lòng tin kính Chúa, để được sống lại hưởng phước muôn đời.

4. "Tất cả những ai tin vào Người Con thì được sống muôn đời". Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta đã tin Chúa, trung thành bền đỗ tin theo Chúa đến cùng.

Chủ tế: Lạy Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót và tha thứ. Xin thương tha lỗi lầm cho các linh hồn ở luyện ngục, nhất là linh hồn ông bà cha mẹ, thân nhân ân nhân của chúng con và các linh hồn mồ côi.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page