Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ngày 1 Tháng 11

Lễ Các Thánh Nam Nữ

Hiến Chương Nước Trời

(Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay chúng ta hiệp cùng Hội Thánh, long trọng mừng kính Các Thánh Nam Nữ đang hưởng phước trên thiên đàng.

Các thánh đó là ai? Là ông bà tổ tiên chúng ta lúc còn ở thế gian đã sống đẹp lòng Chúa, bằng cuộc sống kính Chúa yêu người cách hoàn hảo, nên nay được Chúa thưởng hưởng phước muôn đời trên Quê Trời. Quê Trời Vĩnh Phúc đó cũng là Quê Hương thật của chúng ta...

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin các thánh cầu cùng Chúa ban ơn giúp sức chúng ta sống theo gương các ngài, để ngày sau được về Quê Trời hưởng phước.

- Dẫn vào bài đọc 1: Kh 7,2-4.9-14

Các Thánh Nam Nữ ở trên trời đông đảo, thuộc mọi dân mọi nước. Các ngài đã chịu nhiều đau khổ thử thách, và được Chúa Giêsu cứu chuộc. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Ga 3,1-3

Thánh Gioan xác quyết Thiên Chúa yêu thương chúng ta, cho chúng ta làm con của Người, và ngày sau sẽ cho chúng ta hưởng vinh quang với Người trên thiên quốc. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 5,1-12

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta sống tám mối phúc thật là Hiến Chương Nước Trời, là đường đưa chúng ta về Quê Trời hưởng phước muôn đời với các thánh.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúng ta hân hoan mừng kính các thánh nam nữ đang hưởng phước trên trời. Chúng ta quyết tâm sống theo gương các ngài và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng dạy dỗ con cái sống tám mối phúc thật, để được hưởng vinh quang Nước Trời. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng, bằng lời giảng dạy và gương sáng của mình.

2. Xin cho các Kitô hữu sống tinh thần nghèo khó, ăn ở hiền lành thánh thiện, và sẵn lòng chịu khó vì Chúa, để được phần thưởng Nước Trời.

3. Xin cho tất cả chúng ta là con cái Chúa biết sống bác ái, tích cực xây dựng hòa bình và sẵn lòng chịu bách hại vì Chúa, để được hưởng phần thưởng lớn lao trên trời.

4. Các thánh nam nữ đã sống tám mối phúc nên nay được Chúa thưởng vinh quang. Xin cầu cùng Chúa cho cộng đoàn giáo hữu chúng ta sống theo gương các ngài, để cũng được về trời hưởng phước.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con sống tám mối phúc Chúa dạy, để được Chúa thưởng hưởng phước thiên đàng với các thánh.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page