Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ngày 7 Tháng 10

Lễ Ðức Mẹ Mân Côi

Lần Chuổi Mân Côi

(Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay chúng ta hiệp cùng Hội Thánh long trọng mừng kính Ðức Mẹ Mân Côi.

Tước hiệu Ðức Mẹ Mân Côi được truyền bá vào năm 1208, do việc Ðức Mẹ hiện ra với thánh Ða Minh, chỉ dạy cách lần chuỗi Mân Côi, để xin Chúa giúp Giáo Hội Pháp khỏi hiểm họa lạc giáo Anbigoa (Albigeois). 1

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để nhờ Mẹ cầu cùng Chúa ban ơn lành hồn xác cho chúng ta và mọi người.

- Dẫn vào bài đọc 1: Cv 1,12-14

Sau khi tiển đưa Chúa Giêsu về trời, các tông đồ cùng với các thánh nữ và Ðức Mẹ cầu nguyện, để xin Chúa Thánh Thần xuống phù giúp các ngài. Ðó là ý nghĩa của bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Gl 4,4-7

Thiên Chúa yêu thương chúng ta, cho Con Một Người sinh làm con Ðức Maria, để chúng ta được làm nghĩa tử và đồng thừa tự với Ðức Maria. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 1,26-38

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa sai sứ thần truyền tin cho Ðức Trinh Nữ Maria, và chọn Ngài sinh ra Chúa Cứu Thế. Sau khi biết thánh ý Chúa, Ðức Maria đã thưa "Xin Vâng" như lời sứ thần truyền.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Nhờ sự khiêm tốn vâng lời của Ðức Maria mà Thiên Chúa đã thực hiện ơn cứu chuộc loài người. Chúng ta quyết tâm noi gương Mẹ và tha thiết cầu xin.

1. Nhờ lần chuỗi Mân Côi mà Giáo Hội Pháp thoát khỏi thảm họa lạc giáo. Xin cho mọi thành phần dân Chúa siêng năng lần chuỗi Mân Côi hằng ngày.

2. Thiên Chúa đã chọn Ðức Maria làm Mẹ Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã trối Ðức Mẹ làm Mẹ chúng ta. Xin Mẹ hằng thương cứu giúp chúng ta là con của Mẹ.

3. Mẹ Maria được sứ thần chào mừng đầy ơn phúc. Thiên Chúa ở cùng Mẹ. Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng ta luôn sống đẹp lòng Chúa, được Chúa ở cùng chúng ta.

4. Ðức Mẹ đã khiêm tốn vâng lời Chúa. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết noi gương Mẹ, luôn khiêm nhường vâng theo thánh ý Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con siêng năng lần chuỗi Mân Côi như Ðức Mẹ dạy, để được Mẹ cầu cùng Chúa ban ơn lành phần hồn phần xác cho chúng con.

 

Chú Thích:

1 Lạc giáo này chủ trương có thần lành thần dữ điều khiển thế giới.

Việc lần chuỗi Mân Côi gồm có 3 phần: Mầu nhiệm năm sự Vui, Mầu nhiệm năm sự Thương và Mầu Nhiệm năm sự Mừng. Sau này, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mới thêm Mầu Nhiệm năm sự Sáng. (Trở lại đầu trang)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page