Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ngày 15 Tháng 8

Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Người Nữ Huy Hoàng

(Kh 11,19-12,1-6.10; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay toàn thể Hội Thánh hân hoan mừng kính Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Ngày 1 tháng 11 năm 1950, Ðức Thánh Cha Piô X đã long trọng định tín Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, vì ngay từ đầu Mẹ đã được Chúa cho khỏi mắc tội tổ tông, được Chúa chọn làm Mẹ của Chúa, nên sau khi lìa bỏ đời nầy, Mẹ được về trời hưởng phước. Ðó là đặc ân Chúa ban cho Mẹ. Và chúng ta cũng sẽ được cùng Mẹ về trời cả hồn lẫn xác trong ngày chung thẩm.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta chu toàn bổn phận làm con cái Chúa, để ngày sau được về hưởng phúc với Ðức Mẹ.

- Dẫn vào bài đọc 1: Kh 11,19-12,1-6.10

Hình ảnh người nữ huy hoàng mà thánh Gioan mô tả sau đây là hình ảnh Ðức Mẹ. Mẹ đã đương đầu với con rồng là ma quỷ và Mẹ đã chiến thắng, nên được Thiên Chúa đưa về trời vinh hiển.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 15,20-27

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô xác quyết: do tội tổ tông, loài người phải chết. Nhưng nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu, mọi người được sống. Và chính Ðức Mẹ xứng đáng hơn hết được sống trên trời cả hồn cả xác.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 1,39-56

Tin Mừng hôm nay thuật lại Ðức Mẹ đi viếng bà Ysave và được bà chào mừng là Mẹ Thiên Chúa. Chính vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa nên được hồn xác lên trời. Và Ðức Mẹ đã cất tiếng cảm tạ ngợi khen hồng ân cao cả đó của Chúa.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Trong niềm hân hoan mừng Ðức Mẹ hồn xác lên trời, chúng ta quyết tâm sống đẹp lòng Chúa, và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội thánh là hiện thân Chúa Cứu Thế Con Ðức Mẹ ở trần gian. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho Hội Thánh được hiệp nhất và bình an.

2. Chúa đã cho Ðức Maria làm từ mẫu của nhân loại. Xin cho những ai đang gặp khốn khó gian truân, cảm nghiệm được tình yêu thương của Mẹ.

3. Mẹ đã hiến dâng trọn đời cộng tác với Chúa Giêsu Con Mẹ trong việc cứu rỗi loài người. Xin cho chúng ta biết hợp tác với Chúa, lo cứu rỗi chúng ta và anh chị em chúng ta.

4. Mẹ được Chúa ban hồn xác lên trời. Xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta ngày sau cũng được về trời hưởng phước với Mẹ.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã cho Ðức Mẹ hồn xác lên trời. Xin giúp chúng con sống đời này đẹp lòng Chúa, để cũng được về trời hưởng phúc với Ðức Mẹ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page