Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ngày 19 Tháng 3

Lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Ðức Mẹ

Bổn Mạng Người Lao Ðộng Và Các Gia Trưởng

(2Sm 7,4-5.12-14.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Giuse, bạn trăm năm của Ðức Mẹ, bổn mạng các người lao động và gia trưởng.

Thánh nhân thuộc dòng dõi vua Ðavít, đã đính hôn với Ðức Maria. Nhưng chưa chung sống thì Ðức Maria đã mang thai Con Thiên Chúa, do quyền năng Chúa Thánh Thần. Thánh nhân chưa biết đó là việc Chúa làm nên buồn bả định bỏ trốn đi. Nhưng khi được sứ thần Chúa báo tin, thánh nhân tin tưởng vâng lời Chúa, rước Maria về nhà.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết noi gương Thánh Cả, luôn tin tưởng và vâng lời Chúa.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: 2Sm 7,4-5.12-14.16

Thánh Giuse thuộc dòng dõi vua Ðavít, nên Chúa Giêsu cũng thuộc hoàng tộc, được Thiên Chúa chúc phúc và vương quyền Người tồn tại muôn đời. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 4,13.16-18.22

Thánh Phaolô khen ngợi đức tin của ông Ápraham, để ca tụng thánh Giuse là gương mẫu tuyệt hảo về niềm tin cho chúng ta. Ðó là nội dung đoạn thơ sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 1,16.18-21.24

Tin Mừng hôm nay thuật lại thánh Giuse mới đính hôn với Ðức Maria, thì Mẹ đã "mang thai do quyền năng Chúa Thánh Thần" khi biết đó là Con Thiên Chúa và là Ðấng Cứu Thế, thánh nhân đã rước Ðức Maria về nhà như Lời Chúa dạy.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa đã dọn thánh Giuse làm bạn Ðức Maria và làm gương cho người lao động và các gia trưởng. Chúng ta quyết noi gương thánh nhân và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng dạy dỗ con cái sống công chính thánh thiện như thánh cả Giuse. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt tâm chu toàn sứ mạng.

2. Thánh cả Giuse đã làm trọn bổn phận bạn trăm năm của Ðức Maria. Xin cho những người làm vợ làm chồng tận tâm chu toàn bổn phận.

3. Chúa đã chọn thánh Giuse là Ðấng công chính dưỡng dục Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa làm người. Xin cho những người làm cha mẹ trong gia đình biết sống thánh thiện để làm gương cho con cái.

4. Thánh Giuse làm nghề thợ mộc để nuôi Ðức Mẹ và Chúa Giêsu. Xin cho cộng đoàn chúng ta siêng năng làm việc, để tôn vinh Chúa, và sinh sống hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Giuse làm bạn Ðức Maria và làm gương cho người lao động và các gia trưởng. Xin cho chúng con biết noi gương thánh cả.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page