Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ngày 1 Tháng Giêng

Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa

Ngày Thế Giới Hòa Bình

(Dt 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay Hội Thánh mừng kính Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của Hội Thánh, và là ngày cầu xin hòa bình cho thế giới.

Ðức Maria đã được Chúa chọn sinh ra Ðấng Cứu thế, được làm Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng ta. Trong tông huấn "Tôn sùng Ðức Maria", Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI đã công bố lễ này, và cũng chọn ngày hôm nay làm ngày thế giới hòa bình, để làm sáng tỏ vai trò cao quý của Ðức Mẹ trong chương trình cứu độ, vì Mẹ đã sinh ra Ðấng ban hòa bình cho thế giới.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta hết lòng tôn kính Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, và nhờ Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban bình an cho chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 1: Ds 6,22-27

Chúa dạy các tư tế khi chúc lành cho dân thì nói: "Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành, gìn giữ, thương ban bình an cho anh em", Ðó là đặt dân Chúa dưới quyền bảo trợ của Chúa và là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Gl 4,4-7

Tới hồi viên mãn, Thiên Chúa cho Con Một Người sinh làm con Ðức Maria, để cứu chuộc chúng ta, cho chúng ta thừa hưởng gia nghiệp Nước Trời. Ðó là ý nghĩa đoạn thơ sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 2,16-21

Tin Mừng hôm nay thuật lại: sau khi Ðức Maria sinh Chúa Giêsu, thiên thần báo tin cho các người chăn chiên đến thờ lạy Chúa, và thuật lại cho Ðức Mẹ nghe về hai Nhi. Ðức Mẹ hằng ghi nhớ việc đó và suy niệm trong lòng.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Hôm nay chúng ta cùng Hội Thánh mừng kính Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta hết lòng tôn kính Mẹ và khẩn khoản cầu xin.

1. Chúa đã chọn Ðức Maria sinh ra Chúa Giêsu cứu chuộc nhân loại. Xin cho Hội Thánh cũng sinh được nhiều con cái cho Chúa là các Kitô hữu trên khắp hoàn cầu.

2. Ðức Maria đã sinh ra Chúa Giêsu là Vua hòa bình. Xin Chúa Giêsu - Vua Hòa Bình thương ban bình an cho chúng ta và toàn thể nhân loại.

3. Chúa thương ban cho Thánh Mẫu Maria tràn đầy ơn sủng. Xin cũng thương ban Nước Trời cho chúng ta là nghĩa tử của Chúa.

4. Chúa Giêsu đã khấng làm con Ðức Trinh Nữ Maria mà trở nên Người Anh chúng ta. Xin cho các tín hữu chúng ta cũng được Ðức Maria làm Mẹ suốt đời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin thương ban bình an cho chúng con. Xin giúp chúng con sống xứng đáng làm con Ðức Mẹ theo gương Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page