Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Lễ Ngày Mùng Ba Tết

Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm

(St 2,4-9.15; 2Cr 9,8-11; Mc 4,26-29)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là mùng Ba Tết, là ngày chúng ta đặc biệt cầu xin Chúa, thánh hóa công ăn việc làm của chúng ta trong Năm Mới.

Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta biết: làm việc là điều hữu ích tốt đẹp, chẳng những nó góp phần vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa mà còn nuôi sống bản thân, gia đình và giúp đỡ người khác, nhứt là những người nghèo khổ bất hạnh.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, dâng công ăn việc làm trong Năm Mới của chúng ta cho Chúa. Xin Chúa chúc lành, thánh hóa, và ban cho mọi việc làm của chúng ta được sinh hoa kết quả dồi dào tốt đẹp.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: St 2,4-9.15

Sau khi dựng nên trời đất muôn vật, Chúa dựng nên loài người chúng ta, để chúng ta canh tác và chăm sóc cho chúng sinh ích cho chúng ta. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 2Cr 9,8-11

Thánh Phaolô nhắc bảo chúng ta: Chúa cho chúng ta làm ăn sung túc là để nuôi sống chúng ta, nhứt là để giúp đỡ tha nhân, và thờ phượng cảm tạ Chúa. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Mc 4,26-29

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa cho chúng ta biết: chúng ta làm việc, gieo vải trồng trọt hay bất cứ việc gì đều cần có Chúa ban cho kết quả, chứ tự sức chúng ta không làm gì được.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Sau những ngày nghỉ tết này, mỗi người chúng ta đều phải làm việc. Chúng ta hiệp nhau xầu xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm của chúng ta trong Năm Mới.

1. Con người có bổn phận làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình, giúp đỡ tha nhân, xây dựng xã hội và Giáo Hội. Xin cho mọi người nhiệt tâm chu toàn bổn phận này trong Năm Mới.

2. Nhiều người thất nghiệp không có công ăn việc làm hoặc phải làm những công việc bất chính. Xin cho các cấp chính quyền nhiệt thành tạo công ăn việc làm tốt đẹp cho những người bất hạnh nầy.

3. Có những người già yếu, bệnh hoạn tật nguyền không làm việc được. Xin cho các Kitô hữu và những người thiện chí giúp đỡ họ sống xứng với phẩm giá của mình.

4. Thánh hóa công ăn việc làm là biết chia sẻ thành quả lao động của mình với người nghèo khổ. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta sẵn lòng chia cơm sẻ áo cho những người túng thiếu.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin thánh hóa công ăn việc làm của chúng con trong Năm Mới, cho chúng con biết làm việc để phục vụ gia đình, xã hội và Giáo Hội.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page