Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Lễ Ngày Mùng Hai Tết

Kính Nhớ Tổ Tiên, Ông Bà Cha Mẹ

(Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18.23; Mt 15,1-6)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là mùng Hai Tết, chúng ta hiệp nhau dâng Thánh Lễ, kính nhớ và cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà cha mẹ chúng ta.

Chúng ta kính nhớ công ơn các ngài sinh thành dưỡng dục chúng ta. Chúng ta cầu xin cho các vị còn sống được khang an trường thọ, cho những vị đã qua đời được Chúa thương tha hết hình phạt, được mau về hưởng hạnh phúc với Chúa.

Chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta sống tốt đời đẹp đạo, để thể hiện lòng hiếu thảo đối với Chúa và đối với tổ tiên, ông bà cha mẹ chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc I: Hc 44,10-15

Chúa nhân lành đã thương ban cho tổ tiên, ông bà cha mẹ chúng ta muôn vàn ơn phước. Các ngài đã gìn giữ và truyền các ơn đó lại cho chúng ta. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc II: Ep 6,1-4.18.23

Giới răn thứ bốn dạy chúng ta thảo hiếu với ông bà cha mẹ. Ai kính trọng thương mến, vâng lời giúp đỡ các ngài là giữ trọn đạo hiếu và được Chúa chúc phúc. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 15,1-6

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khiển trách các kinh sư, biệt phái, và dạy chúng ta bổn phận phải đền ơn đáp nghĩa tổ tiên, ông bà cha mẹ. Ðó là đạo hiếu mọi người phải tuân giữ.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Chúa dạy chúng ta hiếu thảo với tổ tiên, ông bà cha mẹ. Chúng ta quyết tâm vâng lời Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh dành riêng ngày mùng Hai Tết để kính nhớ và cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà cha mẹ. Chúng ta hiệp nhau xin Chúa ban ơn lành cho tổ tiên, ông bà cha mẹ chúng ta.

2. Chúng ta khẩn khoản nài xin Chúa thương tha mọi tội lỗi cho những ông bà cha mẹ đã qua đời, để các ngài được mau về hưởng phúc với Chúa.

3. Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa cho ông bà cha mẹ còn sống được nhiều ơn Chúa, sống lâu sức khỏe, để hướng dẫn chúng ta sống tốt đời đẹp đạo.

4. Ông bà cha mẹ chúng ta đã nêu gương sống tin cậy mến Chúa. Xin cho giáo hữu xứ đạo chúng ta biết noi gương các ngài, sống đức tin mạnh mẽ, đức mến nhiệt thành, đức cậy bền vững.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con sống hiếu thảo với tổ tiên, ông bà cha mẹ. Xin ban ơn giúp sức chúng con luôn chu toàn bổn phận.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page