Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Lễ Ðầu Năm, Ngày Mùng Một Tết

Cầu Bình An Hạnh Phúc Năm Mới

(St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Năm cũ vừa qua. Năm mới đã đến. Trong giờ phút linh thiêng của ngày đầu xuân này, chúng ta cùng nhau đến trước tôn nhan Chúa, tha thiết kêu xin Chúa chúc lành và ban bình an hạnh phúc cho chúng ta trong năm mới.

Năm Mới với những vui mừng hoan lạc hay sầu buồn lo lắng, tất cả là hồng ân Chúa ban. Chúng ta hân hoan đón nhận để làm sáng danh Chúa, để lo cho phần rỗi chúng ta và mọi người.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, dâng Năm Mới cho Chúa như lễ vật đầu Xuân, để xin Chúa ban phước lộc và bình an cho chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc I: St 1,14-18

Thiên Chúa tạo dựng muôn loài trên trời dưới đất cho chúng ta hưởng dùng. Ðặc biệt Người dựng nên mặt trời mặt trăng và các ngôi sao để xác định ngày giờ năm tháng. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc II: Pl 4,4-8

Thiên Chúa là nguồn vui, nguồn hạnh phúc và bình an, chúng ta cần sống đạo đức thánh thiện để được hưởng hạnh các ơn lành đó của Chúa. Ðó là lời thánh Phaolô khuyên chúng ta trong đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 6,25-34

"Trước hết hãy tìm kiếm Nước Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ khác Người sẽ thêm cho". Ðó là Lời Chúa dạy chúng ta trong ngày đầu Năm Mới qua Tin Mừng hôm nay.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Hôm nay ngày đầu năm, chúng ta đồng thanh kêu xin Chúa ban phúc lộc và bình an cho chúng ta.

1. Hôm nay ngày đầu Xuân, chúng ta tha thiết cầu xin Chúa cho Hội Thánh được bình an hiệp nhất, và phát triển không ngừng trên quê hương đất nước chúng ta.

2. Hôm nay ngày đầu xuân, chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa. Xin Chúa cho mọi giới đồng bào được bình an hạnh phúc.

3. Hôm nay ngày đầu Xuân, chúng ta khẩn khoản nài xin Chúa cho những người nghèo khổ bất hạnh, được Chúa thương nâng đỡ ủi an.

4. "Trước hết hãy tìm kiếm Nước Chúa, mọi sự khác Người sẽ ban cho". Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta nhiệt tâm thực hành Lời Chúa dạy trong suốt Năm Mới nầy.

Chủ tế: Lạy Chúa, hôm nay ngày đầu Năm Mới, xin Chúa thương ban cho chúng con bình an và hạnh phúc.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page