Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Lễ Tạ Ơn Cuối Năm

Tạ Ơn Và Xin Lỗi Chúa Cuối Năm

(Ds 6,22-27; 1Tx 6,16-26.28; Mt 5,1-10)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Chúng ta đang sống trong những giờ phút sau cùng của năm cũ. Một năm qua đi nhường chỗ cho năm mới sắp đến.

Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa, vì mọi ơn lành hồn xác người đã thương ban cho chúng ta, cho gia đình, cho giáo xứ, cho Hội Thánh và Quê Hương thân yêu chúng ta, đồng thời chúng ta cũng xin Chúa thương tha mọi lỗi lầm thiếu sót của chúng ta trong năm cũ.

Chúng ta hiệp dâng Thánh lễ, cùng nhau cảm tạ Chúa, và xin Chúa tha thứ lỗi lầm trong năm qua.

- Dẫn vào bài đọc I: Ds 6,22-27

Chúa dạy các tư tế khi chúc lành cho dân thì nói: "Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành, gìn giữ, thương ban bình an cho anh em. "Ðó là đặt dân Chúa dưới quyền bảo trợ của Chúa và là nội dung bài học sau đây.

- Dẫn vào bài đọc II: 1Tx 5,16-26.28

Thánh Phaolô khuyên chúng ta luôn cầu nguyện và tạ ơn Chúa, để được Chúa thương ban bình an và chăm sóc che chở. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 5,1-10

Ai có tâm hồn nghèo khó, sống hiền hòa trong sạch, biết thương người, xây dựng hòa bình và chịu bách hại vì Chúa thì có phúc, vì được Chúa thưởng. Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Chúa đã thương ban ơn lành hồn xác cho chúng ta suốt năm qua. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa đã thương ban ơn lành cho chúng ta, cho gia đình cho Hội Thánh và tổ quốc chúng ta trong năm qua. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa.

2. Trong năm qua, nhiều lần chúng ta đã phạm tội, lỗi nghĩa cùng Chúa. Chúng ta hết lòng ăn năn xin lỗi Chúa. Xin Chúa thương tha cho chúng ta.

3. Chúa hứa ban phước thiên đàng cho những ai có tinh thần nghèo khó, ăn ở hiền hòa, trong sạch. Xin cho chúng ta biết sống như thế trong năm mới sắp tới.

4. Phúc cho ai sầu khổ, biết thương người, biết xây dựng hòa bình và chịu bách hại vì Chúa. Xin cho giáo hữu xứ đạo chúng ta nhiệt thành làm theo Lời Chúa dạy, để được hưởng phúc Nước Trời.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con đồng thanh cảm tạ Chúa và thành tâm xin lỗi Chúa. Xin cho chúng con biết thực hành các mối phúc Chúa dạy chúng con trong năm mới.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page