Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 34 Thường Niên Năm A

Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ

Giêsu Là Vua Vũ Trụ và là Vua Nhân Ái

(Ed 34,11-12.15-17; 1Cr 15,20-26.28: Mt 25,31-46)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 34 thường niên, Chúa nhựt cuối cùng trong năm phụng vụ, chúng ta mừng kính Chúa Giêsu là Vua Vũ Trụ.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết: trong ngày tận thế, Chúa Gieêu là Vua vũ trụ sẽ phán xét và thưởng phạt mỗi người chúng ta, tùy theo việc "mến Chúa yêu người" chúng ta thực hiện lúc còn sống...

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta hết lòng tôn kính Chúa Kitô là Vua chúng ta, và luôn tuân giữ luật yêu thương của Người.

- Dẫn vào bài đọc I: Ed 34,11-12.15-17

Ngôn sứ Êdêkien loan báo Thiên Chúa là Mục Tử. Người chăm sóc đoàn chiên của Người, Người lo lắng cho từng con chiên tùy theo hiện trạng của nó. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc II: 1Cr 15,20-26.28

Thánh Phaolô nói về ngày cánh chung, ngày Ðức Kitô Vua chiến thắng mọi kẻ thù, kể cả sự chết. Và Người sẽ cho những kẻ tin Người được sống lại hưởng vinh quang với Người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 25,31-46

Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc phán xét chung trong ngày tận thế. Chúa Giêsu là Vua sẽ thưởng kẻ mến Chúa yêu người và phạt những ai không biết yêu thương.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu là Vua vũ trụ và là Vua nhân ái. Chúng ta quyết tâm chọn Người làm Vua chúng ta và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh thay mặt Chúa là Vua tình yêu. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh, đặc biệt là các vị Mục Tử luôn nêu gương bác ái yêu thương cho mọi người.

2. Nhiều người hiện nay thiếu cơm bánh nhứt là thiếu thốn tình thương. Xin cho các Kitô hữu tận tình hy sinh, thương yêu giúp đỡ mọi người phần hồn phần xác.

3. "Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta là làm cho chính Ta". Xin cho chúng ta biết nhìn thấy Chúa trong anh chị em nghèo khổ, bất hạnh xung quanh chúng ta.

4. "Những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời". Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta nhiệt thành sống bác ái yêu thương, để được ra đi hưởng hạnh phúc muôn đời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Vua cai quản nhân loại bằng tình thương hy sinh của Chúa. Xin cho chúng con biết lấy tình thương bác ái mà đối xử với nhau.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page