Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm A

Phải Tính Sổ Với Chúa

(Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1Tx 5,1-6; Mt 25,14-30)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 33 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ: chúng ta phải trả lẽ với Chúa về cách chúng ta sử dụng các ơn lành hồn xác Chúa đã ban cho chúng ta... Vì hôm nay là Chúa nhật áp chót năm phụng vụ, chúng ta phải nhìn lại một năm qua, xem chúng ta đã dùng ơn Chúa ban cho chúng ta cách nào, đã cho ơn Chúa sinh hoa kết quả ra sao...

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết dùng ơn Chúa ban mà làm lợi cho chúng ta và cho anh chị em chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc I: Cn 31,10-13.19-20.30-31

Bài trích sách châm ngôn hôm nay ca tụng người vợ hiền, biết chăm sóc chồng con đầy đủ, và thương yêu giúp đỡ người túng thiếu, vì bà có lòng kính sợ Thiên Chúa.

- Dẫn vào bài đọc II: 1Tx 5,1-6

Thánh Phaolô cho biết: Chúa sẽ đến xét xử thình lình, không được mê ngủ trong tội lỗi, mà phải tỉnh thức chờ Chúa đến bằng cách chu toàn bổn phận và sống tiết độ. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 25,14-30

Chúa giao cho mỗi người những nén bạc là ơn Chúa để sinh lợi cho phần rỗi linh hồn mình và giúp đở kẻ khác. Và Chúa sẽ thưởng phạt tùy theo cách chúng ta sử dụng có lợi ích không. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Chúa đã trao cho mỗi người chúng ta những nén bạc là ơn Chúa để sinh lợi. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng phân phát ơn lành hồn xác cho con cái Chúa. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt thành phân phát ơn Chúa cho đoàn chiên qua các bí tích và lời cầu nguyện của mình.

2. Những gì chúng ta có là ân sủng Chúa ban, để sinh lợi cho hồn xác chúng ta và chia sẻ cho đồng loại. Xin cho các Kitô hữu biết dùng ơn Chúa đúng theo ý Chúa muốn.

3. Tính sổ một năm qua, chúng ta thấy đã lãnh ơn Chúa rất nhiều mà không làm lợi được bao nhiêu. Xin cho chúng ta cố gắng cộng tác với ơn Chúa nhiệt thành hơn nữa.

4. Trong số các nén bạc Chúa giao cho chúng ta, Tin Mừng là nén bạc quý giá hơn hết. Xin cho giáo hữu xứ đạo chúng ta biết dùng Tin Mừng Chúa ban mà nuôi sống bản thân và tha nhân.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thương ban cho chúng con những nén bạc là ơn Chúa, chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin giúp chúng con biết dùng ơn Chúa ban mà làm lợi cho hồn xác chúng con và anh chị em chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page