Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm A

Tỉnh Thức Sẵn Sàng Ðón Chúa

(Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18; Mt 25,1-13)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 32 thường niên...

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tỉnh thức, sẵn sàng chờ đợi Chúa đến rước chúng ta về Nước Trời, là Quê hương thật của chúng ta. Chúa sẽ đến thình lình, vào lúc chúng ta không ngờ, vào giờ chúng ta không biết trước, nên cần phải tỉnh thức chuẩn bị sẵn sàng. Nhiều lúc chúng ta mãi mê làm ăn sinh sống mà quên việc quan trọng này.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Chúa giúp chúng ta hằng ngày tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng đón rước Chúa đến cứu thoát chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc I: Kn 6,13-17

Ðức Khôn ngoan sẵn sàng đến với những ai biết tìm kiếm nó, để nó giúp sống tỉnh thức, sẵn sàng chờ đón Chúa đến cứu thoát. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc II: 1Tx 4,12-17

Trong đoạn thư hôm nay, thánh Phaolô khuên các tín hữu chớ buồn phiền sợ sệt, mà phải lo chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón Chúa Giêsu. Người đã sống lại thì chúng ta cũng sẽ được sống lại với Người.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 25,1-13

Tin Mừng thuật lại 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rễ. Những cây đèn dầu của 5 cô khôn ngoan nhắc chúng ta tỉnh thức sẵn sàng đón Chúa đến cứu thoát chúng ta, vì Chúa đến bất ngờ, vào ngày giờ chúng ta không biết trước.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Chúa sẽ đến rước chúng ta về Quê Trời vào ngày giờ chúng ta không biết trước. Chúng ta quyết tâm chuẩn bị sẵn sàng và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh luôn nhắc các tín hữu chuẩn bị chờ ngày Chúa rước về quê trời. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh cố gắng sống thánh thiện hằng ngày, để sẵn sàng đón Chúa đến.

2. Chúa đến bất ngờ, vào ngày chúng ta không ngờ, vào giờ chúng ta không biết. Xin cho chúng ta luôn tỉnh thức, nhiệt tâm chu toàn bổn phận hằng ngày đối với Chúa và mọi người.

3. Ðèn dầu của các cô khôn ngoan chính là lời cầu nguyện và việc bác ái hằng ngày. Xin cho các tín hữu Chúa biết siêng năng cầu nguyện và sống bác ái với mọi người.

4. "Các trinh nữ khở dại mang đèn mà không mang dầu, nên bị bỏ lại khốn khổ". Xin cho cộng đoàn chúng ta biết lo chuẩn bị đón Chúa với dầu đèn đầy đủ.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa biết chúng con thường xao lảng việc tỉnh thức, chờ đón Chúa đến cứu thoát chúng con. Xin thương giúp chúng con chuẩn bị sẵn sàng luôn.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page