Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm A

TráchNhiệm Người Hướng Dẫn

(Ml 1,14-2,2.8-10; 1Tx 2,7-9.13; Mt 23,1-12)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 31 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy những người có trách nhiệm hướng dẫn kẻ khác phải lo làm tròn bổn phận. Chúng ta ai cũng có trách nhiệm hướng dẫn kẻ khác: từ gia đình đến xã hội và Giáo Hội. Ðây là trách nhiệm khó khăn và rất quan trọng, vì nếu chểnh mảng hoặc sai lầm sẽ đưa đến hư hỏng tiêu vong.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa dạy chúng ta biết cách hướng dẫn, và ban ơn giúp chúng ta chu toàn bổn phận.

- Dẫn vào bài đọc I: Ml 1,14-2,8-10

Ngôn sứ Malaki khiển trách các nhà lãnh đạo tôn giáo Do thái. Họ đã không hướng dẫn dân Chúa tôn thờ Chúa là Cha và là Ðấng Tạo Thành. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc II: 1Tx 2,7-9.13

Thánh Phaolô hy sinh hướng dẫn đoàn chiên Chúa phú giao, như "mẹ hiền ấp ủ con thơ". Nhờ đó dân Chúa sẵn sàng đón nhận Lời Chúa. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 23,1-12

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu bảo đảm dân chúng và các môn đệ hãy làm những gì các kinh sư và Biệt Phái dạy bảo, nhưng không nên bắt chước việc họ làm, vì họ nói mà không làm, và vì họ háo danh, giả hình, kiêu ngạo.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

"Trong anh em, người làm lớn phải làm đầy tớ anh em". Chúng ta quyết tâm thực thi Lời Chúa và thành khẩn kêu xin.

1. Hội Thánh có trách nhiệm hướng dẫn dân Chúa sống theo đường lối Chúa là "mến Chúa yêu người". Xin cho các Vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn hoàn thành trách nhiệm.

2. "Người làm lớn phải làm đầy tớ mọi người". Xin cho những người làm lớn trong đạo ngoài đời, sẵn lòng hy sinh phục vụ những kẻ mình có trách nhiệm hướng dẫn dạy bảo.

3. Nhiều nhà lãnh đạo ngày nay cũng giống như các biệt phái và luật sĩ xưa: háo danh, trục lợi, khắt khe với mọi người. Xin cho họ biết lánh xa những lỗi lầm khuyết điểm xấu ác đó.

4. "Các con chỉ có một vị lãnh đạo là Ðức Kitô". Xin cho các tín hữu họ đạo chúng ta biết vâng nghe và làm theo Lời Chúa Giêsu dạy bảo, để xứng đáng làm con cái Cha trên trời.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa giao cho chúng con trách nhiệm hướng dẫn. Xin cho chúng con luôn hoàn thành trách nhiệm, bằng gương mẫu và lời dạy bảo của chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page