Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm A

Ðiều Răn Trọng Nhất

(Xh 22,21-27; 1Tx 1,5-10; Mt 22,34-40)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 30 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ toàn thể cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở thế gian.

Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta điều răn trọng nhất trong các giới răn của Chúa. Ðó là "mến Chúa yêu người"... Chúng ta ai cũng biết "mến Chúa yêu người" là giới răn trọng nhất và duy nhất của Chúa. Thương mến tha nhân chính là yêu mến Chúa, vì mỗi người là hình ảnh Chúa.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta ngày càng mến Chúa yêu người hơn, bằng đời sống nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ mọi người.

- Dẫn vào bài đọc I: Xh 22,21-27

Chúa dạy chúng ta học sống nhân từ như Người: thương yêu giúp đỡ mọi người, nhứt là người ngoại kiều, người nghèo khổ góa bụa. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc II: 1Tx 1,5-10

Thánh Phaolô khen các tín hữu Têxalônica, vì họ đã từ bỏ tà thần, sống Tin Mừng cách gương mẫu cho nhiều người nhiều nơi. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 22,34-40

Nhóm Biệt Phái muốn thử Chúa Giêsu, nên phái người đến hỏi: Trong luật, điều nào trọng nhất, Chúa Giêsu cho biết: Ðiều răn trọng nhất là "mến Chúa yêu người". Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu dạy chúng ta điều răn trọng nhất là "mến Chúa yêu người". Chúng ta quyết tâm thực hành luật Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng dạy bảo con cái tuân giữ giới răn trọng nhất là "mến Chúa yêu người". Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn nhiệt tâm chu toàn sứ mạng.

2. Thánh Gioan bảo: Ai nói mến Chúa mà không yêu người là nói dối. Xin cho các Kitô hữu biết thương yêu giúp đỡ nhau phần hồn phần xác, để tỏ lòng kính mến Chúa.

3. Ngày nay bạo lực hận thù đang hoành hành trên khắp thế giới, gây biết bao đau thương tang tóc cho con người. Xin cho mọi người quảng đại, yêu thương tha thứ nhau.

4. "Hãy mến Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình". Xin cho cộng đoàn chúng ta hết lòng tuân giữ giới răn trọng nhất nầy, để giữ trọn lề luật của Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con giới răn trọng nhất là "mến Chúa yêu người". Xin ban ơn giúp sức chúng con thực hiện hằng ngày.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page