Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm A

Bổn Phận Ðối Với Thế Quyền Và Thần Quyền

(Is 45,1.4-6; 1Tc 1,1-5; Mt 22,15-21)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 29 thường niên...

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay dạy mọi người chu toàn bổn phận đối với tổ quốc và đối với Thiên Chúa: "Của Xêda trả về Xêda; của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa". Mỗi người là công dân Nước Trời và nước thế gian, nên có hai bổn phận: bổn phận đối với Thiên Chúa và bổn phận đối với tổ quốc quê hương.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết chu toàn bổn phận đối với Chúa và tổ quốc. Ðặc biệt xin cho chúng ta và nhiều người nhiệt thành rao giảng đạo Chúa.

- Dẫn vào bài đọc I: Is 45,1.4-6

Cyrô là vua nước Ba Tư, ông là người ngoại giáo, nhưng được Chúa dùng để giải thoát dân Chúa đang bị lưu đày ở Babylon. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc II: Tx 1,1-5

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô thăm hỏi các tín hữu ở Têxalônica và cầu nguyện cho họ. Ngài khen họ biết tin cậy mến Chúa là Ðấng đã tuyển chọn họ.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 22,15-21

Nhóm Biệt Phái và Hêrôđê muốn tìm cách hại Chúa Giêsu. Họ hỏi Người có nên nộp thuế cho vua Xêsa không. Người biết ác ý của họ nên bảo: "Của Xêsa trả về Xêsa; của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa". Người có ý dạy phải chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa và tổ quốc.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa dựng nên con người và cho sống trong một đất nước. Chúng ta hết lòng cám ơn và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh luôn dạy bảo con cái làm trọn bổn phận đối với Thiên Chúa và tổ quốc. Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết vâng nghe và làm theo lời Hội Thánh dạy.

2. "Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc". Ðó là lý tưởng sống tốt đời đẹp đạo của các Kitô hữu Việt Nam. Xin cho chúng ta luôn sống đúng theo lý tưởng đó hằng ngày.

3. "Của Xêsa trả về Xêsa". Xin cho mọi công dân luôn chu toàn bổn phận đối với tổ quốc, là xây dựng đất nước hòa bình và thịnh vượng.

4. "Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa". Xin cho các giáo hữu trong cộng đoàn của chúng ta nhiệt tâm phụng sự Chúa, để hoàn thành bổn phận đối với Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thương ban cho chúng con quê hương dưới đất và quê hương thật trên trời. Xin cho chúng con tận tâm chu toàn bổn phận đối với hai quê hương.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page