Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm A

Chúa Mời Dự Tiệc Nước Trời

(Is 25,6-9; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 28 thường niên...

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tham dự tiệc cưới Nước Trời. Theo Kinh Thánh, "tiệc cưới" ám chỉ "hạnh phúc Nước Trời". Và "dự tiệc cưới" là hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa. Chúa dọn sẵn hạnh phúc Nước Trời cho chúng ta, và mời gọi chúng ta đến tham dự với Người.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Chúa thương dạy chúng ta biết phải sống thế nào, để xứng đang vào dự tiệc hạnh phúc Nước Trời.

- Dẫn vào bài đọc I: Is 25,6-9

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia loan báo: Chúa dọn bữa tiệc thết đãi mọi người. Trong bữa tiệc đó, mọi người được của ăn ngon và được cất khỏi mọi u buồn. Ðó là hạnh phúc Nước Trời.

- Dẫn vào bài đọc II: Pl 4,12-14.19-20

Thánh Phaolô gửi thư cám ơn tín hữu Philipphê đã giúp đỡ ông, tuy ông vẫn chịu đựng được mọi sự thiếu htốn. Và ông xin Chúa trả công bội hậu cho họ. Ðó là ý nghĩa đoạn thư hôm nay.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 22,1-14

Hạnh phúc Nước Trời như bữa tiệc cưới. Trước hết Chúa ban cho dân Do thái. Nhưng họ từ chối vì ham mê của cải, nên Người ban cho muôn dân. Nhưng muốn dự tiệc cưới, cần phải ăn ở xứng đáng. Ðó là nội dung Tin Mừng sau đây.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa thương kêu mời mọi người hưởng hạnh phúc Nước Trời. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và khẩn khoản nài xin.

1. Hội Thánh thay mặt Chúa mời gọi mọi người tham dự tiệc hạnh phúc Nước Trời. Xin cho mọi người sẵn sàng tham dự, bằng cách gia nhập Hội Thánh và sống xứng hợp với Nước Chúa.

2. Hiện tại đời sống con người đầy gian lao đau khổ. Xin cho mọi người biết hạnh phúc thật chỉ tìm thấy ở mai sau, bằng cuộc sống tốt lành ở đời này.

3. Nhiều Kitô hữu chỉ chạy theo hạnh phúc trước mắt là của cải danh vọng thế gian mà không lo tìm hạnh phúc Nước Trời. Xin cho họ biết Nước Trời mới là hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu.

4. Chiếc áo xứng hợp cho người dự tiệc Nước Trời là sống như Chúa Kitô: hy sinh, bác ái, phục vụ mọi người. Xin cho giáo hữu xứ đạo chúng ta cố gắng sống như thế.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con ngay từ ở đời này biết sống xứng đáng làm công dân Nước Trời, để mai sau được Chúa ban hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page