Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A

Chăm Sóc Vườn Nho Của Chúa

(Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 27 thường niên...

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhiệt thành chăm sóc "Vườn nho" là Hội Thánh Chúa ở trần gian. Chúa nhờ mỗi người giúp cho Hội Thánh Chúa ngày càng phát triển, được thêm nhiều người tin thờ Chúa, được sinh nhiều hoa trái phần rỗi cho anh chị em chúng ta.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta nhiệt tâm chăm sóc vườn nho Hội Thánh Chúa, là rao giảng đạo Chúa bằng lời cầu nguyện, bằng gương sáng và bằng việc tông đồ bác ái hằng ngày của chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc I: Is 5,1-7

Ngôn sứ Isaia cảnh cáo dân Israel là vườn nho của Chúa. Chúa đã thương chăm sóc họ, nhưng họ cứ phản bội Người, nên Người bỏ họ. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc II: Pl 4,6-9

Qua đoạn thư hôm nay, thánh Phaolô khuyên chúng ta đừng lo lắng chi, cứ phó thác mọi việc cho Chúa khi cầu nguyện, và ra sức sống công chính thánh thiện theo gương Ngài.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 21,33-43

Thợ làm vườn nho lúc đầu là dân Do thái, đặc biệt là các lãnh tụ tôn giáo của họ. Họ không làm lợi cho vườn nho là Nước Chúa mà còn giết các sứ giả và chính Con Thiên Chúa, nên Thiên Chúa giao Nước Chúa cho dân mới là Hội Thánh. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa đã giao loài người là vườn nho của Chúa cho Hội Thánh chăm sóc. Chúng ta hết lòng cám ơn Chúa và khẩn thiết cầu xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho Loài Người là vườn nho của Chúa. Xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng, bằng việc tông đồ bác ái hằng ngày.

2. Trái đất này cũng là vườn nho Chúa cho loài người khai thác. Xin cho mọi người tận lực lao động, để nuôi sống bản thân và giúp đỡ đồng bào đồng loại.

3. Nhiều người ích kỷ chỉ khai thác vườn nho của Chúa cho tư lợi. Xin cho họ biết nộp hoa lợi cho Chúa, là chia sẻ cho những người nghèo khổ là hình ảnh Chúa.

4. Giáo xứ là vườn nho của Chúa. Xin cho cộng đoàn họ đạo chúng ta tích cực làm cho vườn nho nầy sinh bông trái tốt, là phần rỗi của chúng ta và của anh chị em xung quanh chúng ta.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin Chúa giúp mỗi người chúng con nộp đầy đủ hoa lợi cho Chúa, là việc lành điều thiện chúng con thực hiện hằng ngày, nhứt là việc tông đồ mở mang nước Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page