Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A

Tuân Hành Thánh Ý Thiên Chúa

(Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21,28-32)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 26 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta luôn vâng nghe và làm theo ý Chúa muốn.

Chúng ta là con người hèn mọn kém cõi, mãi mê cuộc sống trần gian mà quên cuộc sống vĩnh cửu mai hậu, nhứt là không biết làm các việc đẹp lòng Chúa. Chúng ta cần được Chúa hướng dẫn dạy bảo.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn thi hành thánh ý Chúa muốn.

- Dẫn vào bài đọc I: Ed 18,25-28

Ngôn sứ Êdêkien kêu gọi người công chính và kẻ bất lương cố gắng sống tốt hơn để khỏi phải chết mà được sống. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc II: Pl 2,1-11

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên chúng ta sống theo gương Chúa Giêsu: Người đã tự hạ mình xuống tột độ và vâng lời đến chết, nên được Thiên Chúa tôn vinh.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 21,28-32

Qua dụ ngôn hai người con, Chúa dạy chúng ta phải vâng nghe và làm theo ý Chúa muốn, để được vào Nước Trời. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu đã tự hạ và phục tùng đến chết và chết trên thập giá. Chúng ta quyết tâm noi gương Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh thay mặt Chúa dạy bảo con cái Chúa. Xin cho mọi người, nhứt là các Kitô hữu luôn vâng nghe và làm theo lời Hội Thánh dạy.

2. Con người thường làm theo ý mình, hơn là theo ý cấp trên. Xin cho mọi người nhứt là giới trẻ, biết tuân phục những kẻ có trách nhiệm dạy dỗ hướng dẫn mình.

3. Những người thu thuế và kẻ tội lỗi được vào Nước Trời vì đã khiêm tốn tin nghe và làm theo Lời Chúa. Xin cho chúng ta biết sống tự hạ khiêm tốn và vâng lời Chúa luôn.

4. "Chỉ có ai làm theo ý Cha trên trời mới được vào Nước Trời". Xin cho các tín hữu họ đạo chúng ta nổ lực thực thi thánh ý Cha hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn giúp ch1ung con sống khiêm tốn, sẵn lòng làm theo Lời Chúa để được sống muôn đời.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page