Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A

Anh Em Hãy Sửa Lỗi Cho Nhau

(Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 24 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ trọn cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở trần gian.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta tha thứ lỗi lầm cho anh chị em chúng ta, để được Chúa thương tha tội chúng ta.

Chúng ta sống chung với nhau, không sao tránh khỏi va chạm buồn phiền nhau, vì tất cả chúng ta là những con người bất toàn. Chúng ta có tha thứ cho nhau, thì Cha trên trời mới tha tội chúng ta.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết thương yêu tha thứ nhau.

- Dẫn vào bài đọc 1: Hc 27,30-28,7

Ðoạn sách Ðức Huấn Ca sau đây nêu lên nhiều lý do, kêu gọi chúng ta tha thứ lỗi lầm cho nhau, nhất là chúng ta có tha thứ cho nhau thì Chúa mới thương tha tội chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 14,7-9

Chúng ta không sống cho mình mà sống cho Chúa, vì tất cả chúng ta đều thuộc về Chúa. Do đó, chúng ta không có lý do gì chấp nhất mà không tha thứ cho nhau. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 18,21-35

Tin Mừng hôm nay thuật lại hai người mắc nợ. Chúng ta mắc nợ Chúa gấp ngàn lần hơn lỗi anh chị em đối với chúng ta. Chúng ta có tha lỗi cho nhau thì Chúa mới tha tội chúng ta, và phải tha hoài tha mãi.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót và luôn tha thứ. Tin tưởng vào lòng khoan dung của Chúa, chúng ta tha thiết cầu nguyện.

1. Hội thánh là hiện thân Thiên Chúa ở trần gian. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh biết noi gương Chúa, luôn sẵn lòng thương yêu tha thứ cho mọi người.

2. Con người càng văn minh càng thù hận oán ghét nhau. Xin cho họ được thấm nhuần tinh thần yêu thương tha thứ của Chúa, luôn sống nhân ái quảng đại với nhau.

3. "Nếu các con không tha lỗi cho nhau, thì Cha trên trời chẳng tha tội các con". Xin cho các tín hữu Chúa luôn yêu thương tha thứ lỗi lầm cho nhau.

4. Luôn tha lỗi cho nhau là việc rất khó. Xin Chúa thương giúp giáo hữu xứ đạo chúng ta thực hiện được suốt đời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con tha thứ lỗi lầm cho nhau, để Chúa thương tha tội chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn làm theo Lời Chúa dạy.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page