Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 20 Thường Niên Năm A

Chúa Thương Cứu Giúp Mọi Người

(Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 20 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ: Thiên Chúa thương con người, muốn cứu rỗi con người. Nhưng Chúa Cứu Thế đã đến thế gian hơn 2,000 năm, mà số người tin Chúa chưa được 1 phần 3, và lắm kẻ đã tin Chúa nay lại lìa xa Chúa.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho tất cả mọi người đều tin Chúa, để được cứu rỗi như lòng mòng muốn, và cho chúng ta biết phụ giúp Chúa: đem tình thương cứu rỗi của Chúa đến cho anh chị em chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 56,1.6-7

Ngôn sứ Isaia loan báo: ai sống công chính, tuân giữ luật Chúa sẽ được cứu rỗi, và nhà Chúa là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 11,13-15.29-32

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô nói ông được Chúa sai đến với anh em lương dân, để giúp họ tin thờ Chúa mà được cứu rỗi.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 15,21-28

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu trừ quỷ cho con gái một bà ngoại đạo ở Tyrô, vì bà khiêm tốn tin tưởng Chúa. Muốn được cứu rỗi, cần khiêm tốn tin tưởng, không phân biệt người nào, dân tộc nào.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa hằng thương cứu giúp mọi người. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa, và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng đem tình thương cứu rỗi của Chúa đến cho mọi người. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng và bằng việc bác ái hằng ngày.

2. Loài người hiện đang bị tà thần hãm hại bằng tranh chấp, hận thù, bệnh tật, đói khát. Xin Chúa thương giải thoát họ khỏi mọi ảnh hưởng xấu xa của ác thần.

3. Ðồng bào chúng ta còn nhiều người chưa nhận biết tin kính Chúa. Xin cho họ tin nhận Chúa là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa.

4. Chúa khen thưởng lòng tin khiêm tốn của người đàn bà ngoại giáo. Xin cho giáo hữu xứ đạo chúng ta biết sống khiêm nhượng tin tưởng, để được Chúa cứu giúp phần hồn phần xác.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa muốn cứu rỗi mọi người, chúng con chân thành cám ơn Chúa. Xin cho chúng con và mọi người, hết lòng tin kính Chúa là Ðấng cứu độ duy nhất của chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page