Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm A

Tin Tưởng Thiên Chúa Toàn Năng

(1V 19,9.11-13; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 19 thường niên...

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tin vào quyền năng vô cùng của Người. Người là Thiên Chúa toàn năng, Người làm được tất cả những gì mà loài người chúng ta không làm được. Người sẽ cứu chúng ta khỏi khốn khó phần hồn phần xác, nếu chúng ta đặt trọn niềm tín thác vào Người.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta hết lòng tin tưởng Chúa, để thương cứu giúp hồn xác chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách.

- Dẫn vào bài dọc 1: 1V 19,9.11-13

Hoàng hậu Giêsaben bắt dân Chúa thờ thần Baan. Ngôn sứ Êlia chống đối nên bị bà giết. Nhưng Chúa đã hiện ra bênh đỡ cứu giúp ông. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 9,1-5

Muốn cho đồng bào là dân Do thái được cứu rỗi, thánh Phaolô tận lực giúp họ tin Chúa. Nhưng họ luôn bất trung thất tín, nên ông buồn phiền; dù vậy ông vẫn hy vọng họ sẽ trở lại tin Chúa. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 14,22-33

Thấy các tông đồ sợ hãi vì thuyền sắp chìm, Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các ông và bảo: "Thầy đây, đừng sợ". Các ông nhận ra Chúa thì yên tâm và tin Người. Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Thiên Chúa là Ðấng toàn năng và hay thương xót. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh trên đường lữ thứ trần gian luôn gặp gian nan thử thách. Xin cho mọi thành phần Hội thánh luôn tin cậy phó thác vào Chúa.

2. Ðời sóng con người là một cuộc vượt biển đầy sóng gió gian lao. Xin cho mọi người biết nhìn lên Chúa là Thiên Chúa toàn năng và hay thương xót.

3. Nhiều Kitô hữu chán nãn, mất lòng tin Chúa. Xin cho họ biết chỉ có Chúa mới giúp họ được thành công hạnh phúc.

4. Thầy đây, đừng sợ..." Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn vũng lòng tin Chúa toàn năng, nhứt là trong mọi cơn gian nan thử thách.

Chủ tế: Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng và hay thương xót. Xin cho chúng con luôn vững lòng tin cậy Chúa, nhất là trong cơn gian nan thử thách, để Chúa luôn thương cứu giúp chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page