Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm A

Thiên Chúa Nuôi Sống Con Người

(Is 55,1-3; Rm 8,35-39; Mt 14,13-21)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 18 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ toàn thể cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở thế gian.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ: Chúa thương ban lương thực nuôi dưỡng hồn xác chúng ta. Phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều nuôi dân chúng hôm nay loan báo Bí Tích Thánh Thể Người lập, để ban Mình Máu Thánh Người nuôi linh hồn chúng ta.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, cảm tạ Chúa đã yêu thương chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 55,1-3

Bài đọc sau đây thuật lại Chúa mời gọi những người nghèo khổ đói khát đến dùng tiệc đã dọn sẵn cho họ. Chúa thương loài người. Người luôn thỏa mãn mọi nhu cầu của họ cũng như của chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 8,35-37-39

Thánh Phaolô khẳng định không gì có thể tách lìa chúng ta khỏi tình thương Chúa Kitô, kể cả "gian truân, cùng khốn, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo". Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 14,13-21

Với 5 cái bánh và 2 con cá, Chúa Giêsu hóa ra nhiều cho 5,000 người đàn ông ăn no, không kể đàn bà trẻ em. Phép lạ này nhắc lại bánh manna xưa, và bí tích Thánh Thể Chúa ban cho chúng ta ngày nay. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng sau đây.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa thương loài người, luôn nuôi dưỡng hồn xác mọi người. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa trao cho Hội thánh sứ mạng cung cấp lương thực hồn xác cho nhân loại. Xin cho các vị Mục tử trong Hội thánh luôn chu toàn sứ mạng bằng Lời Chúa, bằng Thánh Thể Chúa Kitô và việc bác ái.

2. Nhiều người vì khó khăn nghèo khó đã bán rẽ lương tâm, phẩm giá, kể cả đức tin của mình. Xin Chúa thương cho họ biết sống "đói cho sạch rách cho thơm".

3. Chúa Giêsu bảo: "Anh em hãy lo cho họ ăn". Xin cho các Kitô hữu biết sống bác ái cụ thể, sẵn lòng chia cơm sẻ áo cho người nghèo khổ bất hạnh xung quanh mình.

4. Không gì có thể tách chúng ta khỏi tình thương Chúa Kitô. Xin cho các tín hữu họ đạo chúng ta luôn tin tưởng phó thác vào Chúa, nhất là khi gặp gian nan thử thách ở đời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương nuôi dưỡng hồn xác chúng con. Xin cho chúng con biết làm theo Lời Chúa dạy, luôn thương yêu giúp đỡ hồn xác anh chị em chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page